En rörelse för bättre villkor

Video: Facklig frukost om märket

Den 29 mars 2023 anordnade SRAT en facklig frukost om märket. Som medlem kan du se den fackliga frukosten i efterhand.

Vad märket är och varför är det kopplat till lönerörelsen? I videon från den fackliga frukosten får du en historisk översikt om hur märket kom till samt vilken betydelse märket har för lönerörelsen i Sverige samt reallöneutvecklingen. Vidare tar vi upp märkets påverkan på avtal och lokala löneöversyn.