En rörelse för bättre villkor

Video: Facklig frukost om kollektivavtal

På kollektivavtalets dag den 17 mars 2022 anordnade SRAT en facklig frukost om kollektivavtal. Som medlem kan du se den fackliga frukosten i efterhand.

Den 17 mars är det kollektivavtalets dag. Kollektivavtal är grunden på svensk arbetsmarknad. Genom denna fackliga frukost fick deltagarna en snabbkurs i vilka rättigheter och skyldigheter kollektivavtalet ger en varje arbetsdag och vad kan hända om man arbetar på en avtalslös arbetsplats.

Förhandlare Christel Bridal och förbundsjurist Sophie Silverryd samtalade i den fackliga frukosten om kollektivavtal. De samtalde bland annat om:

  • Vad är ett kollektivavtal?
  • Hur fungerar ett kollektivavtal?
  • Vilka rättigheter och förmåner ger kollektivavtalet mig?
  • Hur kommer det sig att vi har denna modell i Sverige?
  • Varför är det viktigt att ens arbetsplats har kollektivavtal?

Logga in för att ta del av videon.