En rörelse för bättre villkor

Vad är ett tillsvidareavtal?

Ett tillsvidareavtal är ett kollektivavtal som gäller tills den fackliga parten eller
arbetsgivarparten avtalar om något annat. Löneavtalet gäller alltså tills vidare och upphör inte för att förhandlas vid ett visst datum. Syftet är framför allt att möjliggöra ett långsiktigt och stabilt arbete med löner och anställningsvillkor.

Ett tillsvidareavtal ses över regelbundet. Parterna har hittat lösningar för att lämna avtalskrav som i andra typer av kollektivavtal. Det görs som regel under tider då avtalsrörelse pågår på arbetsmarknaden.

Tillsvidareavtal finns för dig som är akademiker och arbetar inom statlig sektor, kommun eller region. Kollektivavtalet för dig som arbetar i kommun, region eller ett kommunalt bolag heter Hök-T. AkademikerAlliansen är den förhandlande fackliga parten medan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona är arbetsgivarparter. Kollektivavtalet för dig som arbetar i en statlig organisation, på myndigheter och statliga affärsverk heter RALS-T. Saco-S är den förhandlande fackliga parten och Arbetsgivarverket är arbetsgivarpart.