En rörelse för bättre villkor

2023-04-25

Avtalskrav för gym- och friskvårdsföretag

SRAT börjar nu att förhandla kollektivavtalet ”Gym- och friskvårdföretagsavtalet”. Vi och fackförbundet Unionen har lämnat våra avtalskrav till arbetsgivarparten Almega Tjänsteföretagen. Avtalet gäller på ungefär 45 olika företag för dig som är hälsoakademiker. Kanske jobbar du på Actic, SATS, Axelssons eller Itrim?

Vi vill ha ett tvåårigt avtal där 4,1 procent avsätts till individuella löner första året och 3,3 procent andra året. Det är lika mycket som fack och arbetsgivare inom industrin har förhandlat fram. Av löneutrymmet ska 0,2 procent reserveras till flexpension. Vi vill också ha en rad förbättringar för dig som är förälder. Ett krav är att arbetsgivare ska göra individuella handlingsplaner för den som varit föräldraledig. Du ska inte få sämre möjligheter att göra karriär eller få lön- och yrkesutveckling för att du varit hemma med barn.

— Det är viktigt att kunna kombinera arbetet med att vara förälder, säger Jonatan Holm, förhandlare på SRAT. Här tycker vi att arbetsgivare i friskvårdsbranschen skulle kunna erbjuda mer förmånliga och jämställda villkor.

Hör av dig till SRAT:s kansli med eventuella frågor på kansli@srat.se

SRAT:s avtalskrav i korthet

  • Tvåårigt löneavtal där 4,1 procent avsätts under 2024 och 3,3 procent under 2025. Båda åren ska 0,2 procent avsättas till flexpension
  • Fasta ersättningar ska höjas med minst 7,4 procent
  • Arbetsgivare och anställd ska komma överens om handlingsplan för att medarbetare som börjar jobba efter föräldraledigheten inte missgynnas yrkes-, löne- eller karriärmässigt
  • Löneutfyllnad upp till 90 procent av lönen för föräldrar som vabbar.

29 maj 2023, 11:26

Frågor och svar kring Spårtrafikavtalet 2023

29 maj 2023, 11:21

Bättre möjligheter att förena arbete och fritid med nytt spårtrafikavtal

24 maj 2023, 16:11

Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

SRAT har kommit överens med arbetsgivarorganisationen Almega om ett nytt kollektivavtal för...

15 maj 2023, 11:19

Avtal klart inom spårtrafiken

12 maj 2023, 11:10

Sekos varslade strejk inom spårtrafiken uppskjuten – här är vi