En rörelse för bättre villkor

2023-05-24

Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

SRAT har kommit överens med arbetsgivarorganisationen Almega om ett nytt kollektivavtal för ”Bransch Järnvägsinfrastruktur”. Avtalet gäller i första hand för dig som arbetar på Infranord.

Det är ett tvåårigt avtal där löneökningarna är i linje med industrins märke. Under 2023 avsätts 4,1 procent till individuella löner och 3,1 procent avsätts under 2024. Dessutom avsätts 2024 ytterligare 0,2 procent till flexpensionen.

Traktamenten kommer att höjas enligt Skatteverkets allmänna råd och rutiner. Fack och arbetsgivare är också överens om att tillsätta tre olika arbetsgrupper som ska vidareutveckla delar i avtalet. En av dem ska arbeta med arbetsmiljöfrågor och en annan ska utreda utmaningarna i att få inbetalda tjänstepensionspremier på lönespecifikationen.

- Vi är nöjda med avtalet som helhet, säger Fredrik Damm, ansvarig förhandlare på SRAT. Förhandlingarna har förts i en mycket god och konstruktiv anda. Frågor om en hållbar arbetsmiljö för våra medlemmar kommer att fortsätta att vara den viktigaste för oss att driva och bevaka framöver.

03 juli 2023, 15:08

Avtal klart för Bransch Kommunikation

29 juni 2023, 13:00

Avtalskrav för flygtekniker

21 juni 2023, 16:10

Saco-S lämnar avtalskrav för statlig sektor

29 maj 2023, 11:26

Frågor och svar kring Spårtrafikavtalet 2023

29 maj 2023, 11:21

Bättre möjligheter att förena arbete och fritid med nytt spårtrafikavtal