En rörelse för bättre villkor

2023-05-12

Avtal klart för anställda på gym- och friskvårdsföretag

SRAT har nu förhandlat klart kollektivavtalet för dig som arbetar som hälsoakademiker på gym- och friskvårdsföretag.

Vi är överens med arbetsgivarparten Almega om att det blir ett tvåårigt avtal där 4,1 % procent avsätts till individuella löner under 2023 och 3,3 procent under 2024. Det är avtal som ligger i linje med ”märket. Det innebär att det blev löneökningar i nivå med det som industrins parter har förhandlat fram. Av löneutrymmet ska 0,2 procent reserveras till flexpension 

Parterna har fastställt en del förtydliganden kring hur arbetstid och semester ska beräknas. Dessutom har vi lyckats förhindra en del försämringar av anställdas inflytande som arbetsgivaren ville ha igenom. Vi stoppade dessutom deras förslag att göra det möjligt att lokalt, på respektive arbetsplats, kunna avtala bort hela kollektivavtalet. 

- Vi är nöjda med att ha ett nytt avtal på plats nu, säger Jonatan Holm, förhandlare på SRAT. Nu får anställda i friskvårdsbranschen löneutveckling som ligger helt i linje med vad alla andra på arbetsmarknaden fått. 

Hör av dig till SRAT:s kansli med eventuella frågor på kansli@srat.se 

06 november 2023, 17:09

Nytt flygteknikeravtal klart

02 oktober 2023, 15:56

Statliga avtalet RALS-T färdigförhandlat

03 juli 2023, 15:08

Avtal klart för Bransch Kommunikation

29 juni 2023, 13:00

Avtalskrav för flygtekniker

21 juni 2023, 16:10

Saco-S lämnar avtalskrav för statlig sektor