En rörelse för bättre villkor

Avtal ”HÖK-T”

Avtalet gäller för dig som har akademisk eller högre utbildning och arbetar i kommun, region eller ett kommunalt bolag. Avtalet gäller för omkring 65 000 personer. Kanske arbetar du som barnmorska, audionom, tandhygienist, logoped, optiker eller flygtekniker? 

Avtalet är ett tillsvidareavtal. Det innebär att avtalet inte ingår i en regelrätt avtalsrörelse utan utvärderas löpande. De allmänna bestämmelserna (AB) finns i en bilaga. Här finns en mängd olika bestämmelser om arbetsvillkor, arbetstid, trygghet och arbetsmiljö.

AkademikerAlliansen är den förhandlande fackliga parten medan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona är arbetsgivarparter. AkademikerAlliansen består av 16 Sacoförbund där SRAT är ett. SKR samlar Sveriges kommuner och regioner och Sobona de kommunalt ägda bolagen. I löneprocesser på lokal nivå byts partsställningen dock från AkademikerAlliansen till SRAT.

AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation leder det löpande arbetet. Mats Eriksson, förhandlingschef på SRAT, ingår i förhandlingsdelegationens förhandlingsledning och Mattias Torell, biträdande förhandlingschef, är representant för SRAT. Förhandlare från AkademikerAlliansens medlemsförbund, med ansvar för olika avtalskonstruktionerna, stödjer arbetet i form av förhandlingsdelegationens förhandlargrupp. 

Representantskapet är AkademikerAlliansens högst beslutande organ som fattar beslut om att träffa centrala avtal och antar en övergripande inriktning.