Yrken – SRAT - Akademiker i samhällsbärande professioner

Yrken

SRAT har många yrkesgrupper i sin medlemskår. Vilket innebär en mångfald och flexibilitet som gör att vi är rustade att ta emot yrkesgrupper som är för små för att själva bilda fackförbund.

Bland medlemmarna finns bland annat fem legitimationsyrken (audionom, kiropraktor, logoped, optiker och tandhygienist), vilket är unikt bland fackförbunden i Sverige.

Vi vill ge en kort information om några av SRATs stora yrkersgrupper, var man studerar och vad vi kan erbjuda just den yrkesgruppen. Vill du veta mer kan du kontakta respektive förening eller SRATs kansli.

Vi har många fler små yrkesgrupper som medlemmar, de är ofta kvalificerade handläggare, specialister och chefer.

Forskning är en viktig del för våra legitimationsyrken.

Medlemstidningen SRAT-informationen har ofta reportage om våra medlemmars yrken och även ibland temanummer. Bland annat har vi haft temanummer om optiker, om Arbetsförmedlingen och egenföretagare.

Omstart
En vägledning för invandrade akademiker

Omstart får du en genväg till bättre kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Omstart är en webbplats för dig som är invandrad akademiker. Vi har samlat information om svensk arbetsmarknad för dig som är utbildad på universitet eller högskola i ett annat land än Sverige. Läs om vad du kan göra för att hitta ett kvalificerat arbete eller en kompletterande utbildning. Du får också många tips och länkar till flera andra relevanta webbplatser.

Det ska löna sig att vara medlem!