Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistTidningen 6.2016

TandhygienistTidningen nr 6 2016

STHF fick en tidig julklapp i år...

Redan i november kom en tidig julklapp från Utbildningsdepartementet. En inbjudan till STHF att delta i en referensgrupp, med anledning av riksdagens beslut i december 2013, att ta fram en ny förlängd examensordning för tandhygienistexamen. Därmed har vi nu kommit vidare i denna långdragna process och äntligen kan vi börja tro att det snart blir obligatoriskt med en tandhygienistutbildning omfattande 180 högskolepoäng.

Treårig tandhygienistutbildning äntligen på gång

Ska tandhygienistutbildningen nu äntligen bli treårig? Ja, under våren 2017 tas en ny examensbeskrivning fram på utbildningsdepartementet.

Sacos rapport över livslöner för olika utbildningar

Under hösten släppte Saco sin rapport om livslöner för olika utbildningar, bl a tandhygienistutbildningen. Saco har jämfört den lön en akademiker förväntas få under ett helt yrkesliv jämfört med om man skulle börjar arbeta direkt efter gymnasiet.

Odontologisk Riksstämma 2016

I november månad genomfördes årets största tandvårdsevent Odontologisk Riksstämma & Swedental på Stockholmsmässan med 12 204 besökare totalt. I aktuellt nummer publiceras ett antal referat från årets stora programutbud.

Munnen är allas ansvar

Under den Odontologiska Riksstämman gick tandhygienister, tandläkare, sjuksköterskor, dietister och biståndsbedömare ut med ett gemensamt handlingsprogram för att visa hur man vill och kan arbeta för sköra, äldres munhälsa.

Nya utmaningar på nya arenor

Många ungdomar lockas att börja röka under gymnasietiden. Det finns effektiva metoder mot detta. Tandvården har resurser, men uppdrag och finansiering är avgörande. Goda exempel finns!

Nätverksträff för Munhälsostrateger

I september månad arrangerades på Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping en nätverksträff för Munhälsostrateger, där totalt 16 tandhygienister deltog. Läs mer i TandhygienistTidningen nr 6.16.