TandhygienistTidningen 5.2019

TandhygienistTidningen 5.2019

 

Ur innehållet nr 5.2019:

Från föreningen: 
Nominera kandidater till förtroendeuppdrag i STHF
Din rätt till semesterlön
TandhygienistDagarna 2020

Reportage
Artificiell intelligens gör entré inom tandvården
Munhälsostrateger banar väg för god munhälsa
Nu frågar personalen alla vuxenpatienter om våld

Krönika: Kazhal Mohammadi - skriver om arbetsmiljö

Logga in för att läsa tidningen i sin helhet (länk dyker upp nedan efter inlogg)