Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Sommarsemester i sikte

Det är viktigt att få möjlighet till en längre sammanhängande semesterledighet för vila och 
rekreation så att arbete kan utföras med bra arbetsinsats under resten av året. Semesterlagen anger att man bör få fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna juni–augusti.

Möjlighet till semesterledighet enligt egna önskemål beror bland annat på hur verksamheten är organiserad och bemannad. Även om rutinen inte alltid är så tydlig är det viktigt att semesterledighet (som andra ledigheter) är sökt och beviljad. Varje semesterdag har ett värde och det är arbetsgivaren som har ansvaret för att betala ut rätt ersättning.

Rätten till betald ledighet

Du har rätt enligt lag att vara ledig 25 dagar med betald semester under året om du har jobbat ett helt år (365 dagar). Reglerna om semester handlar både om rätten till ledighet och ersättning. Semesterlagen innehåller de grundläggande reglerna och i gällande kollektivavtal finns dessutom regler som kompletterar eller tar över lagens regler.

Ledigheten

Har du arbetat ett helt år hos samma arbetsgivare har du rätt till ett visst antal betalda semesterdagar;
Som anställd hos privat arbetsgivare har du rätt till 25 betalda semesterdagar. Du kan ha enskild överenskommelse om flera betalda semesterdagar som ett eget avtal mellan dig och chefen/arbetsgivaren. Se till att den överenskommelsen är skriftlig - det är alltid svårt att bevisa muntliga överenskommelser om det skulle bli aktuellt. Om kliniken säljs/överlåts är det av vikt för att slippa eventuella onödiga diskussioner med en ny arbetsgivare.

Alla anställda i folktandvård/landsting/region har 25, 31 (fr.o.m. fyllda
40 år) eller 32 (fr.o.m. fyllda 50 år) betalda semesterdagar per år. Rätten till visst antal betalda semesterdagar per år innebär att antalet blir färre om du inte arbetar ett helt år. Om du till exempel jobbar halva året (slutar 30 juni) har du rätt till halva antalet betalda semesterdagar; det vill säga 13 respektive 16. (Antalet avrundas alltid uppåt till närmaste heltal). Rätten till antalet semesterdagar gäller oavsett om du jobbar heltid eller deltid. Semesterlönen per dag du får under semesterledigheten påverkas däremot av hur mycket du arbetar av heltid.

Anställd i statlig sektor har rätt till ännu några fler betalda semesterdagar.
Semester enligt kollektivavtal innebär intjänande under samma år man tar ut semesterledigheten - kallas även för förskottssemester. Arbete på arbetsplats utan kollektivavtal innebär semesterlagens regler då betald semesterledighet tjänas in året före uttag av ledigheten.

Semesterlön

Rätten till ett visst antal betalda semesterdagar per år kompletteras med regler kring ersättning; det vill säga semesterlön. Man har alltså rätt till lite mer än den vanliga (månads)lönen under semesterledigheten. Semesterlön består av två delar - månadslön och semestertillägg.
Semesterlönen beräknas på olika sätt beroende på vilket kollektivavtal som ska följas alternativt om semesterlagens regler ska gälla fullt ut. Bland annat beräknas semestertillägget olika och utgångspunkten för månadslön om man inte arbetar heltid.

Om du har arbetat med olika omfattning under året, till exempel både heltid och deltid i olika grad beräknas ett genomsnitt om du arbetar i privat verksamhet, men i folktandvård/landsting beräknas semesterlönen på faktisk sysselsättningsgrad, det vill säga hur mycket du jobbar just den månaden du tar ut semesterledighet.

Byte av ledighet

Om du blir sjuk strax innan eller under semesterledigheten - vill du avstå från planerad semester på grund av sjukdom för att ta ut betald semesterledighet senare måste du meddela arbetsgivaren så fort det är möjligt. Det går inte att ändra i efterhand. Det är viktigt att vara tydlig och av den anledningen rekommenderar vi att du gör det skriftligt.

Spara semester

Du har rätt att spara betalda semesterdagar som är kvar när du tagit ut 20.
En förutsättning är att du jobbar ett helt år, det vill säga att du tjänar in fler semesterdagar än 20.

Anställning upphör

Om din anställning upphör (oavsett om du sagt upp dig själv eller du blir uppsagd) ska arbetsgivaren betala ut intjänade förmåner som inkluderar intjänad betald semesterledighet senast månaden efter anställningen upphörde. Då utbetalas semesterersättning som motsvarar månadslön + semestertillägg det antal semesterdagar du tjänat in/har kvar sedan du började anställningen. Observera att arbetsgivaren kan kräva tillbaka motsvarande ersättning du fått utbetalat för mycket om du slutar anställningen innan de uttagna semesterdagarna är intjänade under året. Privat arbetsgivare kan även kräva tillbaka utbetald semesterlön som utbetalats i förskott under det första anställningsåret om anställningen varit kortare än fem år när du slutar. 

ANN GARÖ, FÖRHANDLARE SRAT