Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistTidningen 3.2017

TandhygienistTidningen 3 2017

Tillsammans för ett meningsfyllt och utvecklande arbetsliv

STHFs kongress i april blev både spännande och givande, främst kanske för alla positiva möten med kollegor från hela landet. En positiv atmosfär upplevs tydligt bland medlemmar och företrädare. Arbetsmarknaden för tandhygienister är mycket god och det är påtagligt att den samlade kunskapen och kompetensen i kåren stärks och ökar, skriver Yvonne Nyblom i sin ledare.

Snart sommarsemester

Semesterlagen anger att man bör få fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna juni - augusti, skriver Ann Garö förhandlare på SRAT i detta nummer av TandhygienistTidningen.

STHFs kongress 2017

Den 1-2 april samlades representanter från STHFs lokalföreningar för kongress, föreningens högsta beslutande organ. Delegaterna fick ta del av traditionella förhandlingar, inklusive val av förtroendevalda och presentationer med aktuell information.

TandhygienistDagarna 2017

Mötesplatsen för årets arrangemang var som så många gånger tidigare Svenska Mässan i Göteborg. STHFs ordförande hälsade välkommen, därefter stipendieutdelningar, öppningsanförande och föreläsningar. Exklusivt för TandhygienistTidningen
publiceras i detta nummer författarnas egna sammanfattningar.

Sur i munnen? Diagnostik och behandling av erosionsskador i praktiken

Årets huvudföreläsare var professor Peter Lingström som talade om erosionsskador eller frätskador som vår nya folksjukdom, som idag inte bara ses hos individer med ätstörningar eller hög läskkonsumtion. Det förekommer i alla åldrar och etiologin anses liksom kariessjukdomen vara komplex.

Ätstörningar – vilka och varför

Gunilla Paulsson Karlsson höll en både fängslande och intressant föreläsning om ätstörningssjukdomar, som ofta startar i tonåren hos framförallt flickor. Flera faktorer samverkar till sjukdomens utveckling, tidig upptäckt och snabbt insatt behandling är viktigt för en framgångsrik behandling.

Ny avhandling

Tandhygienist Nadja Bjurshammar försvarade sin avhandling "Porphyrins and Phototherapy of Oral Bacteria" i mars månad vid Karolinska Institutet. I TandhygienistTidningen nr 3.17 publiceras ett autoreferat.