Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Hon vill se många fler tandhygienister

– Jag trivs som fisken i vattnet och känner att det här vill jag jobba med, säger Linda Dahlström. Under sin tid som lärling inom Folktandvården Gävleborg, väcktes Lindas intresse för tandvård. Året efter sökte hon in på tandhygienistprogrammet. Om två månader går hon ut fjärde terminen. Hon har planer för sitt tredje studieår, men är lite hemlighetsfull. Studierna har inneburit långa resor och hårt arbete, men också ett spännande uppdrag som digital ambassadör för utbildningen vid Karolinska Institutet i Huddinge.

I dag hade jag min kliniska examination på en patient, skriver Linda Dahlström på sin blogg i december 2018 och fortsätter: Bara det att ha en patient som "tentamaterial" gör att första farhågan är att se om patienten ens dyker upp. Min patient dök i alla fall upp och därmed kunde den kliniska examinationen utföras.

Linda Dahlström - tandhygieniststudent och digital ambassadör

Hon är ett värdefullt stöd

för oss studenter på tandhygienistprogrammet, säger Naomi Tsegai.
Samtalet med Naomi handlar om hur vi kan göra den här tidningen bättre och mer relevant för studenter? Vilket innehåll vill studenterna ha i TandhygienistTidningen och hur får vi fler delaktiga i det studentfackliga arbetet? För Naomi är delaktighet och engagemang viktigt. Hon väljer att rikta in intresset via STHF:s studentverksamhet.

Bakgrund i Asmara, Eritrea. Naomi Tsegai kom till Sverige 2012, som 16-åring. Gick naturvetenskapliga programmet vid Rinmangymnasiet i sörmländska Eskilstuna.
Noami började utbildningen till tandhygienist på KI 2017. Hon berättar entusiastiskt:
– Jag har alltid gillat att påverka min utbildning på något sätt. Därför blev jag aktiv studentmedlem i studentkåren OF.
– Jag ville också veta mer om STHF/SRAT och vilka möjligheter det fanns att bistå andra studenter. Efter kontakt med Axel Bergström (SRAT:s studenthandläggare, red. anmärkning) bestämde jag mig direkt. Det här ville jag göra.
När vi pratar om utbildningen och studentlivet på KI, säger Naomi plötsligt, hon, med både glädje och självklarhet. Hon – för Naomi och kanske ännu fler studenter – är Linda Dahlström.

Vad har Linda, i rollen som digital ambassadör, betytt för dig?
– Linda och jag började vår utbildning samtidigt. Vi sökte båda uppdraget som digital ambassadör för KI.
– Hon blev antagen och jag är mer än glad att det blev just hon. Linda skriver inte enbart om utbildningen. Hon gör det också till en personlig berättelse, säger Naomi Tsegai.
– Jag vet att det är många av nuvarande studenter som har fått intresse för tandhygienistutbildningen enbart tack vare Lindas blogg. Flera studenter har också fått utförliga svar på sina frågor om utbildningen och studentlivet, säger Naomi Tsegai med eftertryck.

Vem är då Linda Dahlström?

Jag är en tjej som kommer från Gävle som ligger cirka 1,5–2 timmars tågresa norr om centrala Stockholm, skriver Linda i sitt första blogginlägg som digital ambassadör.
– Kalla det Norrland om du vill, men enligt mig är jag ingen norrlänning.
Frejdig, okomplicerad och rakt på sak med en påtaglig glöd och energi. Den bilden har jag med mig till mitt möte med Linda.

Varför ska inte jag klara det?

Hur orkar du och var hämtar du kraft och energi? Har du fått frågan förut?
– Så klart har jag hört det förut. Jag inser att det intensiva liv som jag har just nu inte är hållbart på sikt.
Det funkar, men för en begränsad tid. I början tänkte jag: Klarar jag att pendla i två år? Varför inte? Jag känner andra som har bott i Gävle och har pendlat till Stockholm. Jag ville testa. Så var tanken när jag kom in på tandhygienistutbildningen. Snart är jag i mål, säger Linda med ett brett leende.
Under samtalet väver hon in korta berättelser om sitt privatliv och kompletterar med en bild från någon av favoritlaget Brynäs hemmamatcher.
– Sport och träning är en viktig del av mitt liv, säger hon. Där hämtar jag ny kraft och energi.
Om din energi skulle få pyspunka?
– Det händer... men inte så ofta. Då behöver jag sova ut och hämta krafter. Jag går på gym och lunchar med mamma.

Då – termin ett avklarad

Skönt! Efterlängtat! Terminen har sprungit i väg, konstaterade Linda när hon i bloggen, december 2017, beskrev lättnaden och glädjen över att första terminen av tandhygienistprogrammet var avklarad.

Hur började ditt uppdrag som digital ambassadör? 
– När jag gick första terminen fick jag via studentmejlen en fråga som var i stil med: – Vi söker digitala ambassadörer. Intresserad? Jag tog reda på mer och tyckte att det här kanske kan vara kul. Sökte, kom på intervju och fick uppdraget, berättar Linda.
– Visst, det finns önskemål från KI om hur många blogginlägg som förväntas. Men där känner jag ingen press.
– Jag har haft som mål att så långt det är möjligt hitta kopplingar till mina studier och tandhygienistutbildningen i stort i mina blogginlägg. Men visst händer det att jag ibland lägger in inslag till exempel om min träning.
– Men min blogg ska i första hand vara ett bidrag till att fler söker till utbildningen. Vi, alla som är intresserade av och arbetar för god munhälsa, behöver nå ut i alla möjliga kanaler och berätta om den stora bristen på tandhygienister. Det här är ett framtidsjobb.

Men låt oss backa bandet. Det är vår ute. Linda är lärling hos Folktandvården och väntar på att ansökan ska öppna till tandhygienistprogrammet.

Nyttig tid med arbetslivets krav

– Efter studenten, sommaren 2016, började jag jobba heltid. Som lärling började jag 07.30. Det var nyttigt att redan från början känna på arbetslivets krav. Jag kände att det funkade. Blev på något sätt tidigt klar över vad långa dagar innebär och vad det ställer för krav. Tror att det var bra för mig.
Senare och en bit in i utbildningen som tandhygienist skriver hon på sin blogg: – Jag var säker på att och var jag skulle söka – till 100 procent.
Så lärlingstiden förstärkte ditt intresse och gjorde starka intryck?
– Verkligen.

Personlig inbjudan

Lindas insteg i tandvården berodde i grunden på en inbjudan.
Ida Karlsson arbetar med HR-frågor inom Folktandvården Gävleborg. Hon beskriver och förklarar deras medvetna satsning och strategi.
– Vi skickar en personlig inbjudan om Folktandvården Gävleborgs lärlingsprogram till alla ungdomar som går sista året på gymnasiet i länet.
– Vi finns även ute på gymnasieskolorna för att informera och skapa intresse hos ungdomarna om programmet.

Etablerat system

Tiden inom lärlingsprogrammet är som längst ett år – projektanställning i sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader. För att vara kvalificerad för programmet måste du ha läst ett fullständigt gymnasie-
program.
– Vi har många skäl att förmå ungdomar i Gävleborgs län att söka vårt lärlingsprogram. Dels är tandvården en sektor där möjligheterna att få arbete är goda, dels kan vi ge en bred bild av både arbetsuppgifter och yrkesroller inom tandvården. Vi tänker långsiktigt och våra erfarenheter är att programmet har visat sig skapa intresse för att satsa på en utbildning inom tandvården, understryker Ida Karlsson.

"Linda Dahlström – lärling"

Linda fyller på och minns.
– Jag hade en skylt där det stod: Linda Dahlström – Lärling.
– Lärlingstiden gav mig en så bra och bred inblick genom att jag fick vara med både sköterska, tandhygienist och tandläkare. Min bild är att många från lärlingsprogrammet kommer tillbaka till Gävleborgs län. Lärlingssystemet har bara vinnare, anser hon.
Under rundvandringen på KI stöter vi på Margareta Hammarlund, tandsköterska vid kliniken för prevention och sjukdomsbehandling vid Karolinska Institutet.

Framtida arbetskamrat

– Linda vill jag yttra mig om såsom en tänkbar framtida arbetskamrat, säger Margareta Hammarlund.
– Min insats i utbildningen rör främst hygien- och smittskyddsutbildning – praktiskt utförande. Jag har genomgång med alla tandhygienist- och tandläkarstudenter i början av deras utbildningar vad gäller detta. Tandhygienisterna har jag uppföljning med dagligen i hygienarbetet. Även i logistiken runt patientbehandlingen, berättar hon.
– Linda skulle absolut kunna vara en framtida arbetskamrat här på skolan utifrån min synvinkel, säger Margareta Hammarlund, innan hon går vidare till nästa student i KI:s utbildningslokaler.

– Jag var hundra procent säker på att jag skulle söka till tandhygienistutbildningen, säger Linda Dahlström.

Naomi Tsegai går fjärde terminen på tandhygienistprogrammet vid Karolinska Institutet.

I rollen som en av KI:s digitala ambassadörer tar Linda ett stort ansvar och ger utbildningen ett ansikte.

Karolinska Institutet, KI, har 16 digitala ambassadörer. Av dessa bloggar 13 om livet som student och två studenter gör en podd som heter Statuspodden. En av de tretton är Linda Dahlström. Den sextonde digitala ambassadören har sedan som uppgift att på Facebook sprida det innehåll som tas fram av de övriga ambassadörerna.
Linda är 22 år och går fjärde terminen på tandhygienistprogrammet. Tillsammans bildar hon och de 16 ambassadörerna ett starkt nätverk. Avsikten är dels att ha glädje och nytta av varandra, både i att få kontakt med studenter som läser andra program än det de själva läser, dels att söka nya, oprövade och utvecklande former för samarbeten. Till exempel genomförde ambassadörerna nyligen ett gemensamt bloggtema om stress.

En sann bild av studentlivet

Helene Svanholm och Tanya Schulte är de som praktiskt ansvarar för KI:s satsning på nätverket av ambassadörer. Utöver det arbetar teamet bakom ambassadörerna kontinuerligt med coachning, inspiration och utveckling.

Vilka intentioner ligger bakom den här satsningen och vad hoppas Karolinska
Institutet uppnå?
– Våra studenter är de som är bäst lämpade att beskriva hur det är att plugga på KI. Det är också de som allra bäst ger en genuin och ofiltrerad bild av studentlivet. Genom att blogga om sina studier blir de ansikten utåt – både för sina program och för hela KI.
– Bloggarna är välbesökta av såväl potentiella studenter som befintliga studenter på KI, berättar Helene och Tanya.
– Förutom att publicera innehåll svarar våra digitala ambassadörer på frågor från nyfikna och förhoppningsvis framtida studenter. En röd tråd för oss är att våra digitala ambassadörer också medverkar under mässor, i olika informations- och rekryteringsmaterial samt på programsidorna för ki.se.
Hur har KI fått kontakt med de ambassadörer som presenteras på ki.se?
– Vi har rekryterat studenterna genom intervjuer och arbetsprover. Därefter har de
fått skriva ett fiktivt blogginlägg, säger Helene Svanholm.

Intervju och arbetsprover
Samtliga digitala ambassadörer får utbildning och hjälp att komma igång.
– I likhet med våra andra digitala ambassadörer rekryterades Linda Dahlström precis på samma sätt. 
En samstämmig bild, som bekräftas av både studenter och personal, är att Linda gör ett gediget arbete och att hon har en mycket uppskattad och välbesökt blogg.

Har då de ansvariga i teamet bakom KI:s satsning haft anledning att ha synpunkter på Lindas, eller någon av ambassadörers blogginnehåll?
– Det kan hända någon gång, men det har aldrig varit något problem. Vi litar på våra ambassadörer och de jobbar väldigt självständigt. Våra digitala ambassadörer får "fria tyglar" och vi litar på att de sköter sitt uppdrag. Det är inte vi som styr deras arbete och det har faktiskt aldrig hänt att det uppstått meningsskiljaktigheter, säger Helene Svanholm.

Vad har ambassadörerna för överenskommelse med KI?
– De digitala ambassadörerna får ett timbaserat arvode för den tid de lägger ned på uppgifterna, berättar Helene Svanholm.

TEXT: OLLE SJÖSTEDT
FOTO: THOMAS CARLGREN