Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistTidningen 2.2017

Vad är kompetens och vad förväntas av tandhygienister?

Begreppet kompetens är mer aktuellt än någonsin för tandhygienister, skriver Yvonne Nyblom i aktuell ledare. Vad står det för, är det hur en yrkesgrupp jämförs med andra och/eller vad som kan förväntas av en tandhygienist i tandvården? STHF arbetar på flera fronter för att säkerställa en hög grundkompetens, goda fortbildningsmöjligheter, karriärvägar och internationell harmonisering av yrkesprofilen.

Fusk och slarv med tandvårdsstödet skall upptäckas fortare

Försäkringskassan ska få det lättare att ingripa mot tandläkare och tandhygienister som inte följer lagen. Det föreslås i en lagrådsremiss regeringen beslutat om i slutet av februari månad.

Brister i hälso- och sjukvården för nyanlända

Barnombudsmannen har rapporterat löpande om de nyanlända barnens hälsosituation. De har också genomfört en undersökning bland skolsköterskor. Undersökningen och barns röster presenterades under februari månad i rapporten "Nyanlända barns hälsa".

Nationell klinisk forskarskola i odontologi

I TandhygienistTidningen nr 2.17 presenteras Forskarskolan och två av deltagarna, tandhygienisterna Anida Färgerstad och Elena Shamarina. "Vad hämmar ungdomar i tandvården" är den populärvetenskapliga titeln på Anidas forskningsprojekt som beskriver varför ungdomar, trots fri barn- och ungdomstandvård är det inte ovanligt att man uteblir från sina tandvårdsbesök.

- Redan under mitt första år på tandhygienistutbildningen visste jag att jag ville fortsätta att utbilda mig vidare med bl a olika forskningsprojekt, säger tandhygienist Elena Shamarina, som också är antagen vid Forskarskolan med sitt projekt "Salutogena orsaksfaktorer för oral hälsa bland äldre".

Help@Hand för bättre tandhälsa på soptipp i Manilla

Barnen på Smokey Mountain lever till största del av sopor, både att sortera och sälja dem, men också för att inta som basföda. Rent vatten och tillgång till hygien är närmast obefintlig så även tandhälsan. Något som organisationen Help@Hand har uppmärksammat och försöker förbättra.