Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistTidningen 2.2016

Behov och krav på legitimerad yrkesutövare

Tandhygienistyrket har utvecklats under snart femtio år och Sverige är ett av de länder i världen där yrket har en tydlig och självklar plats i tandvården. Utveckling och förändring har varit och är en förutsättning för professioner inom hälso-och sjukvården och dessutom ett av de viktiga glädjeämnena i yrket. 

Ledare nr 2.2016

Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp

En expertgrupp har enats om en förtydligande skrivning vad gäller behandlingsrekommendationen ”Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården” som utkom 2012.

Din Tandhygienist – förankrad kunskap i Helsingborg

Elena Mondini Friman och Ann-Charlotte Klang är egna företagare och ägare till praktiken Din Tandhygienist i Helsingborg. TandhygienistTidningen fick möjlighet att möta de båda entusiastiska kollegorna i deras mycket trivsamma mottagning, vackert belägen vid Norra Hamnen.

Förnyade samarbetsavtal för STHF

STHF har sedan många år välfungerande samarbetsavtal gällande ett antal produkter som har positiva dentala egenskaper för munhälsan
I aktuellt nummer kan du ta del av information om flertalet av dessa produkter. 

En viktig dag om dentala erosioner

Upplägget för den föreläsning som refereras på TandhygienistTidningen nr 2.16 var tvärprofessionellt med en stark laguppställning bestående av utmärkta föreläsare inom odontologi, sociologi/psykoterapi och medicin. 

En volontärs berättelse

Tandhygienist Anna-Carin Sehman såg en annons i TandhygienistTidningen från organisationen A Child’s Smile, det var början på hennes resa som volontärarbetare på Jamaica.