Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistTidningen 1.2021

Yrkesforum, nyheter, forskning och fackliga frågor från Sveriges Tandhygienistförening.

TandhygienistTidningen 1.2021Innehållet i korthet:

Tandhygienistdagarna 2020/2021: Referat och intervju från Tandhygienistdagarna som i år genomfördes digitalt
Reportage:
 Japan del II: Hur fungerar tandvården i Japan idag
Reportage: Nystartad forskarskola för tandhygienister bygger viktigt nätverk
Tobaksprevention: Gratis tobaksavvänjning i tandvården i Östergötland
Intervju: Möt Anders Berndt, förbundsdirektör på SRAT
Klinik och forskning: Burning mouth syndrome

Logga in för att läsa tidningen i sin helhet (länk dyker upp nedan efter inlogg)
Bli medlem i Sveriges Tandhygienistförening, STHF/SRAT