Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistTidningen 1.2017

STHF – skall vara det självständiga valet för ALLA TANDHYGIENISTER

Ljuset börjar sakta återvända till vårt land, även om det dröjer innan värmen också är här, inleder STHFs ordförande årets första ledare. När vi nu kommit en bit in på 2017 är det många som känner oro inför framtiden. Situationen i världen är osäker, vad kommer att hända med klimatfrågan, pågående krig och relationer mellan länder och individer. 

Varför är kollektivavtal viktiga?

Kollektivavtalen kompletterar den arbetsrättsliga lagstiftningen och ger praktiska anpassningar till olika branscher och företag. Tillsammans utgör lagarna och kollektivavtalen grunden på arbetsmarknaden.

Unik satsning i Lund

- Det är en betydelsefull satsning som Folktandvården Skåne gör med helt unika förutsättningar för framtidens tandvård och som kommer att betyda mycket för invånarna i Skåne, säger Folktandvården Skånes styrelseordförande Stefan Sallerfors.

Hälsofrämjande samarbete för grupper med stora behov

Tandvårdsstyrelsen för Folktandvården Västra Götaland har tagit beslut om ett hälsofrämjande samarbete för grupper med stora behov och satsning på universitetstandvården i sin affärsplan för 2017, där man sammanfattar Folktandvårdens långsiktiga mål och prioriterade aktiviteter för 2017.

Sockrets rörelse genom kroppen, historien och samhället

Vid 2016 års Riksstämma arrangerades ett Sockersymposium i två delar av Svensk samhällsodontologisk förening samt Svensk förening för cariologi och Svensk förening för orofacial medicin. I aktullet nummer refereras dessa båda symposier samt ett antal andra referat från fjolårets Odontologiska Riksstämma.

Framgångsrik feedback

Annika R Malmberg Hamilton höll en uppskattad inspirationsföreläsning under fjolårets Riksstämma, där hon på ett underhållande och tankeväckande sätt talade om vad feedback betyder i praktiken och vilka positiva effekter det kan bli om feedback ges på rätt sätt.