Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistTidningen 1.2016

STHF, SRAT, Saco – gemensamma intressen

STHF och SRAT - många vet inte riktigt vad som är gemensamt och vad våra olika roller är. Det gör kanske inte så mycket, då styrkan sitter i det gemensamma, det traditionellt fackliga arbetet tillsammans med yrkesfrågor och professionsutveckling, skriver Yvonne Nyblom i årets första ledare.

Ledare nr 1.2016


Privata arbetsgivare bidrar till högre trivsel hos medarbetarna

En ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor visar att medarbetare i privata verksamheter trivs bra, upplever sig som friskare samt har inflytande över sitt arbete.

Astma, Crohns sjukdom och stroke – tandvården en del av helheten

Detta var rubriken på STHFs egen programpunkt under odontologiska riksstämman 2015, där ovan nämnda sjukdomar belystes i relation till munhälsa av tre tandhygienister, Malin Stensson, Kristina Helgotsson och Annsofi Johannsen under ledning av moderator Birgitta Jönsson.

Nya infektiösa hot – vårdhygien viktigare än någonsin

Metoderna för att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier är att undvika överförskrivning av antibiotika, förhindra att smittan sprids och att noga övervaka läget.

Verksamhetsutveckling hand i hand med näringslivet

Grundtanken med Folktandvårdens utvecklingsklinik Kvillebäck är att arbeta med stor bredd och många olika typer utvecklingsuppdrag tillsammans med olika samarbetspartner.

Avsevärd förbättring av munhälsan hos medelålders kvinnor

En ny avhandling av tandläkare Anette Wennström visar hur munhälsan har förändrats hos kvinnor i ett 36-årigt perspektiv, och hur psykologiska och sociala faktorer har påverkat hälsan.