Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-04-27

Några goda råd i coronakrisen

Carina Thuresson driver kliniken Munlyckan i Bromma i västra Stockholm. Hon är även ordförande i Sveriges Tandhygienistföretagare. – I denna jobbiga tid finns det saker att göra för att, i första hand, dra ner på de fasta kostnaderna i verksamheten.

Hur ser kundunderlaget ut?Carina Thuresson, Sveriges TandhygienistFöretagare
– Mina tidböcker är fyllda fram till sommaren, men jag vet att omkring 60 procent av patienterna kommer avboka. Och jag har på eget bevåg bokat av alla patienter som är 70 plus och de som jag vet tillhör andra riskgrupper.

Hur hanterar du coronakrisen i din egen verksamhet?
– Vi inom tandvården är ju sedan många år väldigt duktiga på smittskydd, så jag använder samma typ av skyddsutrustning som tidigare. Men jag har förstärkt vissa rutiner, som att jag tar på mig skyddsutrustningen innan patienten kommer och behåller den tills patienten har lämnat kliniken. Jag vädrar också lokalen mellan patientbesöken. Några andra åtgärder är att sprita dörrhandtag, kortterminal med mera.

Kan du dela med dig av några goda råd till andra tandhygienister?
– Det finns saker att göra för att dra ner på de fasta kostnaderna. Jag har kontaktat min hyresvärd för att försöka förhandla ner min lokalhyra under 2020. Nyligen fick jag reda på att staten gick in med 25 procent om hyresvärden bidrar med 25 procent, det vill säga en hyressänkning med 50 procent. Jag tror att hyresvärdar är positivt inställda till att sänka hyran i dessa tider – om vi inte överlever har de ju inga hyresgäster. Kostnaden för mitt journalsystem och andra medlemmars har jag också försökt förhandla ner, men det lyckades tyvärr inte. När det gäller leasingkostnader för maskiner som behövs i verksamheten tror jag att det finns goda chanser att stå över betalningen några månader. Även här tror jag att de flesta är välvilliga, generösa och måna om att vi ska överleva.

Finns det något annat att göra?
– En bra möjlighet är att ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden från Tillväxtverket. Det innebär att arbetsgivare kan få stöd från staten för att täcka stora delar av sina kostnader. Surfa in på tillvaxtverket.se.
Tyvärr gäller detta enbart för aktiebolag, inte för tandhygienister som har enskild firma. En annan åtgärd kan vara att ansöka om checkkredit från banken.

Hur ser du på framtiden för egen del och för branschens – efter corona?
– I min verksamhet är jag ganska uthållig och tror att jag kanske kan hålla mig flytande något halvår framåt. Nu får jag nytta av att jag har lyckats bygga upp en buffert. Något som tyvärr inte alla tandhygienister haft möjlighet att göra. Det gäller främst de som nyss dragit igång sin klinik och som har lån och höga fasta kostnader. Och det är främst de som kommer få det extra tufft under en tid. För branschens del tror jag att saker och ting kommer återgå till det normala inom ett halvår. Då tror jag vi kommer få väldigt mycket att göra. Patienter som skjuter upp sin behandling kommer tillbaka. Det kan vi se fram mot.

Text: Anders Myrdal
Foto: Elin Assarsson Lod