TandhygienistTidningen

TandhygienistTidningen är Sveriges Tandhygienistförenings medlemstidning. Den är ett yrkesforum med nyheter, forskning och fackliga frågor och utkommer med sex nummer per år, ungefär varannan månad.

TandhygienistTidningen 5.2019Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med tidningen samt utgivningsplan och annonsprislista. Vi ser fram emot att höra av dig om tidningens innehåll eller beställning av annonsplats. 

Chefredaktör

Olle Sjöstedt
redaktion@tandhygienistforening.se

Vetenskaplig redaktör

Katarina Konradsson
Författaranvisning vetenskaplig artikel för nedladdning

Prenumeration

info@tandhygienistforening.se

Annonsering

Vi välkomnar produkt-, plats- och kurs/utbildningsannonser, priserna är desamma för alla kategorier.
Prislista och utgivningsplan för annonser 2019
Emma Sjöstedt
telefon 073-5078557 
annons@tandhygienistforening.se

Webbannonsering

Välkommen att annnonsera under rubriken "Platsannonser" på förstasidan. Annonsen publiceras under två månader eller kortare period.  
Kontakta Emma Sjöstedt för pris och publiceringstid. 
telefon 073-5078557  
annons@tandhygienistforening.se

Utgivningsplan 2019

Nr 1, sista materialdag 22 januari, utgivning 22 februari
Nr 2, sista materialdag 5 mars, utgivning 5 april
Nr 3, sista materialdag 7 maj, utgivning 7 juni
Nr 4, sista materialdag 13 augusti, utgivning 13 september
Nr 5, sista materialdag 8 oktober, utgivning 8 november
Nr 6, sista materialdag 18 november, utgivning 18 december