TandhygienistTidningen

TandhygienistTidningen är Sveriges Tandhygienistförenings medlemstidning. Den är ett yrkesforum med nyheter, forskning och fackliga frågor och utkommer med sex nummer per år, ungefär varannan månad.

TandhygienistTidningenHär hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med tidningen samt utgivningsplan och annonsprislista. Vi ser fram emot att höra av dig om tidningens innehåll eller beställning av annonsplats. 

Chefredaktör

Olle Sjöstedt
redaktion@tandhygienistforening.se

Vetenskaplig redaktör

Katarina Konradsson
Författaranvisning vetenskaplig artikel för nedladdning

Prenumeration

info@tandhygienistforening.se

Annonsering

Vi välkomnar produkt-, plats- och kurs/utbildningsannonser, priserna är desamma för alla kategorier.
Prislista och utgivningsplan för annonser 2018
Emma Sjöstedt
telefon 073-5078557 
annons@tandhygienistforening.se

Webbannonsering

Välkommen att annnonsera under rubriken "Annonser" på förstasidan. Annonsen publiceras under två månader eller kortare period.  
Kontakta Magnus Eriksson för pris och publiceringstid. 
telefon 070-783 41 85 
annons@tandhygienistforening.se

Utgivningsplan 2018

Nr 1, sista materialdag 30 januari, utgivning v. 8
Nr 2, sista materialdag 9 mars, utgivning v. 15
Nr 3, sista materialdag 7 maj, utgivning v. 23
Nr 4, sista materialdag 14 augusti, utgivning v. 37
Nr 5, sista materialdag 15 oktober, utgivning v. 46
Nr 6, sista materialdag 20 november, utgivning v. 51