Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Webbaserad fortbildning för tandhygienister

The Oral Health Professional Training platform är en unik e-learning-plattform för tandhygienister i Europa. Satsningen har som syfte att möta de behov av en kontinuerlig fortbildning som finns hos Europas tandhygienister.

Oral Health Professional Training Platform

The Oral Health Professional Training platform ska lyfta tandhygienistens förebyggande roll i arbetet med att bevara en god munhälsa. Fortbildningen kommer att öka möjligheterna för tandhygienisten att röra sig och ha ett professionellt utbyte inom Europa. The Oral Health Professional Training Platform ska även bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om vikten av god munhälsa hos befolkningen.

Kursinnehållet har tagits fram inom ett Erasmus/EuHyDens-projekt och modulerna i Oral Health Professional Training Platform kommer att utvecklas vidare och anpassas av partners från EuHyDens projektgrupp och utbildare.

"Lesioner i mjukvävnaderna" är den första kursen som erbjuds i Oral Health Professional Training Platform. 

Oral Health Professional Training Platform

Inlärningsmetoden som används kallas "Adaptive Learning Method" och har valts för att kunna möta olika nivåer av bakgrundskunskap hos tandhygienisterna.

Kurserna grundas på evidens och best practice genom ett nära samarbete med universitetsutbildningarna. Kurserna ska också spegla behovet i samhället. Det tillgodoses genom en nära kontakt med arbetsgivare och andra intressenter engagerade i hälsofrågor.

Oral Health Professional Training Platform har kurser på engelska och alla tandhygienister inom Europa ska kunna ta del av dessa kurser. Varje kurs avslutas med kunskapsprov som vid godkänt resultat ger ett intyg på genomförd fortbildning. 

Oral Health Professional Training Platform har möjliggjorts genom ett samarbete mellan EDHF och det franska företaget Pierre Fabre Oral Care.

EDHF - European Dental Hygienists Federation, är en ideell organisation vars medlemmar är nationella tandhygienistföreningar. De 21 medlemsföreningarna representerar 35 000 tandhygienister över hela Europa. Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, är även ordförande/president i EDHF.