Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Tobaksprevention

Tobaksprevention är en prioriterad fråga inom Sveriges Tandhygienister och vi arbetar med den på flera olika sätt. På denna sida hittar du Sveriges Tandhygienisters policy med de ståndpunkter vi har i tobaksfrågan. Här samlar vi även artiklar och länkar som du kan behöva i ditt jobb som tandhygienist.

Sveriges Tandhygienistförenings tobakspolicy

Sveriges Tandhygienistförening menar att alla människor har rätt till en rökfri miljö och att barn och unga ska skyddas mot tobak i alla dess former. Ett minskat tobaks- och nikotinbruk i världen bidrar till en bättre miljö. Målsättningen är att tandhygienister som yrkeskår ska bidra till att förebygga och minska bruket av tobak ur ett hälso- och miljöperspektiv samt bidra till ett hållbart samhälle. Läs vår policy om tobaksprevention här. 

Sveriges Tandhygienistförening anser att

  • att tobaksförebyggande arbete i alla dess former är en naturlig del i tandhygienistens arbete
  • att tobaksavvänjning i tandvården ska vara avgiftsfri och att tandvården ges resurser för att arbeta med tobaksprevention
  • att alla som använder tobak ska erbjudas tobaksprevention


Tobaksprevention - en guide för tandvården

Skriften "Tobaksprevention - en guide för tandvården" har nu uppdaterats av Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Tandhygienistförening, Svenska Tandsköterskeförbundet och Tandvård mot Tobak. Tillsammans tar vi ansvar för munhälsan!Rapport: 
Självrapporterade rök- och snusvanor 2003–2021

CAN-rapport 211 beskriver hur den självrapporterade användningen av snus och cigaretter har utvecklats under åren 2003–2021 i Sverige. Rapporten är baserad på Monitormätningarna där ca 18 000 personer svarar varje år. Nytt för denna rapport är att man från och med 2021 har ställt frågor om vitt snus.

Artikel: Tobaksavvänjning i tandvården till hälso- och sjukvårdstaxa

Nu blir tobaksavvänjningen i tandvården gratis i Östergötland! Endast ett fåtal regioner i landet erbjuder i dag tobaksavvänjning inom tandvården. Region Östergötland var bland de första och i slutet av förra året tog de även steget att göra tobaksavvänjning helt avgiftsfri för patienterna.


Artikel: Så tar du upp tobak utan att det stjäl tid

Hur kan tandhygienister arbeta mer aktivt med tobaksavvänjning? Bland det bästa kan vara att ge några korta råd för att sedan visa vägen till en mer professionell information och rådgivning.


Rapport: Tobaksindustrins miljöpåverkan

Vetenskapsjournalist Niclas Mamberg tog på LUFT-konferensen 2021 emot årets LUFT-pris för sitt gedigna arbete med att belysa tobaksindustrins miljöförstöring, sprida kunskapen till politiker och allmänhet och skapa opinion. 

 

Hjälp till att sprida material och filmer!