STHFs stipendum

Som medlem i Sveriges Tandhygienistförening har du unika möjligheter att söka stipendium för din forskning. Här samlar vi information om aktuella stipendier och priser.

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium
till 
professor Sture Nymans minne 2017

Stipendiet är en sammanslagning av STHFs Medlemsstipendium och STHFs stipendium till Professor Sture Nymans minne och syftar till att främja och stimulera utveckling av tandhygienistens yrkesområde, Oral Hälsa, genom utbildning, fortbildning och forskning.

Stipendiet kan sökas för exempelvis finansiering av forskningsmaterial, genomförande av projekt/studie, resor eller deltagande vid konferens i syfte att presentera projekt eller studie i form av muntlig presentation eller poster.
Stipendiat ska vara yrkesverksam legitimerad tandhygienist samt aktiv medlem i Sveriges Tandhygienistförening. 
Stipendiesumman är 25 000 kronor och delas ut i samband med TandhygienistDagarna 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.

Ansökan 2017 års stipendium till professor Sture Nymans minne är avslutad

Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris 2017

Vårterminen 2016 delades Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris ut för fjärde gången. 
Syftet är att främja och stimulera studierna så att dessa leder till utveckling av 
tandhygienistprofessionen genom att årligen vid samtliga
Tandhygienistutbildningar dela ut ett pris för väl genomförda insatser under
 studietiden.

Nu är det dags att nominera 2017 års StuderandePris

Till grund för nominering kan exempelvis vara ett seriöst och målmedvetet arbete 
under hela studietiden, bästa redovisning av patientfall, bästa student på klinik, bästa betyg eller bästa uppsats/examensarbete eller annat projekt.

Ett pris skall delas ut vid varje lärosäte årligen till student som studerar vid 
tandhygienistutbildningens grundutbildning, 6:e terminen.

  • Stipendiet tilldelas student som är medlem i STHF
  • Stipendiets storlek fastställs av STHFs styrelse
  • Nominering av stipendiat sker av lärarrepresentanter vid respektive utbildning och skall vara STHF tillhanda senast 2017 04 30
  • Stipendiet tillkännages och delas ut vid respektive Tandhygienistutbildning
  • Stipendiater presenteras i TandhygienistTidningen

Nomineringsblankett StuderandePris 2017 för nedladdning

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium
till 
professor Sture Nymans minne 2018

Stipendiet är en sammanslagning av STHFs Medlemsstipendium och STHFs stipendium till Professor Sture Nymans minne och syftar till att främja och stimulera utveckling av tandhygienistens yrkesområde, oral hälsa, genom utbildning, fortbildning och forskning.


Stipendiesumman är 25 000 kronor och delas ut i samband med TandhygienistDagarna. 2018 blir det på Wisby Strand, Visby, den 22-24 april.

Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris 2018

Vårterminen 2018 delas Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris ut för sjätte gången. 
Syftet är att främja och stimulera studierna så att dessa leder till utveckling av 
tandhygienistprofessionen genom att årligen vid samtliga
Tandhygienistutbildningar dela ut ett pris för väl genomförda insatser under
 studietiden.

Ansvariga på landets tandhygienistutbildningar nominerar en student på varje lärosäte före den 30 april. Priset tillkännages och överlämnas på lärosätet och pristagarna presenteras i TandhygienistTidningen. 

Muntorrhets-Stipendium 2018

Stipendiet kan sökas av legitimerad tandhygienist som är medlem i Sveriges Tandhygienistförening, STHF. 

Stipendiet är på 10 000 SEK och kommer att tillkännages vid STHFs Tandhygienist Dagar 2018 i Visby. 

Då Proxident inte fått in några ansökningar till sitt Muntorrhetsstipendium på 10 000 kr har de förlängt ansökningstiden till den 1 april.

Vi vet att det är många av er som gjort eller planerar göra något inom området Muntorrhet så tveka inte att söka, det räcker med en information (en A4-sida räcker) om syftet med att söka stipendiet samt en kort beskrivning av dig själv och var du är verksam.

Syftet med stipendiet är att stimulera tandhygienister till...

  • att delta vid konferens/utbildning för att öka sina kunskaper inom området Muntorrhet
  • att genomföra eller har genomfört ett projekt/studie inom området Muntorrhet
  • att under 2018 presentera en poster inom området Muntorrhet.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Skicka ansökan på mail till mig rosmarie.thornqvist@proxident.se eller till info@proxident.se.