Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Knyt kontakter i STHFs nätverk!

Många deltar på nätverksluncherna på TandhygienistDagarna. Just nu finns det sex nätverk inom föreningen.

Nätverk Kliniska handledare

Nätverk Ledarskap

Nätverk Sjukhustandhygienister

Nätverk Äldre

Nätverk Forskarutbildade tandhygienister

Nätverk Lokala förhandlare

Den som vill delta i något av nätverken kontaktar Monica Ringdahl  monica.ringdahl@tandhygienistforening.se