Alla Sveriges tandhygienisters yrkesförening inom Saco

2020-12-18

Så tar du upp tobak utan att det stjäl tid

Hur kan tandhygienister arbeta mer aktivt med tobaksavvänjning? Bland det bästa kan vara att ge några korta råd för att sedan visa vägen till en mer professionell information och rådgivning.

Många tandhygienister vill hitta fler sätt att arbeta med tobaksprevention och rökavvänjning, men det är svårt att få tid till det i vardagen. Tandhygienisten Katarzyna Swigon är rådgivare vid Sluta-röka-linjen och menar att det bästa kan vara att inleda med ett kort samtal.
– Håll samtalet kort, mellan tre till fem minuter. Var lyhörd och ställ frågor som sätter igång patientens egna tankar, säger hon.
Använd öppna frågor som till exempel: hur tänker du kring din rökning?
– Vissa patienter är redan medvetna till exempel om sambandet mellan rökning och tandlossning. De vill gärna veta mer om hur rökning påverkar munhälsan och då kan jag ta tillfället i akt att berätta lite mer, säger hon.
Andra är inte alls intresserade av ett rökstopp, tvärtom kan de säga att de aldrig kommer att sluta röka.
– Då måste jag respektera det. Men de allra flesta vill sluta röka.

Hänvisa vidare

Nästa steg kan vara att uppmärksamma patienten på den hjälp som finns för att sluta med tobak. Eftersom Sluta-röka-linjen erbjuder såväl obegränsad personlig rådgivning som uppföljning är det hennes första val. Men det kan även finnas hjälp i form av gruppsamtal vid patientens egen vårdcentral.
– Vissa patienter vill dock helst sluta på egen hand. Då släpper jag ämnet för att istället ta upp det vid nästa besök, kanske som en fråga om hur det har gått sedan sist, säger hon.
De som upplever att det varit svårt kan då erbjudas en remiss till Sluta-röka-linjen. Antingen får patienten själv ringa eller så lämnas kontaktuppgifterna vidare så tar en rådgivare upp kontakten. Och eftersom rådgivningen är gratis så är den ett bättre alternativ för patienten än att som tandhygienist själv rådge, menar hon.
– Vissa regioner i landet subventionerar tobaksavvänjning i tandvården och då kan det vara ett alternativ. Men när patienten själva måste betala för tiden så är det bättre att visa vägen till den gratis rådgivningen, säger Katarzyna Swigon.

Viktigt lyfta ämnet

Att ta upp ämnet i mötet med patienten är dock viktigt, menar hon.
– Vi som tandvårdspersonal har en unik möjlighet att bidra både inom tobaksprevention och avvänjning eftersom vi träffar en stor del av befolkningen regelbundet.
Sluta-röka-linjen ger inte bara råd till enskilda utan lika gärna till vårdpersonal. Hit kan du ringa för att bygga på din kunskap kring tobak eller ta del av samtalsstrategier som du kan använda i kliniken.
– I dag är det mest vårdcentraler som hör av sig till oss. Vi hoppas att fler från tandvården tar kontakt då vi kan erbjuda ett bra stöd oavsett om du arbetar inom den privata eller offentliga vården, säger Katarzyna Swigon.

Text: Magnus Trogen Pahlén
magnus@provins.se

Bild: Juliana Wiklund
juliana@morethanwords.se

Slut-röka-linjen ger stöd för tandhygienisten
Till Sluta-röka-linjen kan alla som arbetar praktiskt med patienter och tobaksavvänjning höra av sig för handledning. Förutom att ge gratis samtalsstöd i olika former till den som vill sluta med tobak agerar verksamheten som en central resurs i det tobakspreventiva arbetet i Sverige. Bland annat genom att ta fram och förmedla material, sprida kunskap och ge handledning till bland annat vård, skola och omsorg. Sluta-röka-linjen startades 1998 med stöd bland annat från Folkhälsomyndigheten, dåvarande Statens folkhälsoinstitut. I dag drivs den inom ramen för Region Stockholm men verkar nationellt med finansiering av Socialdepartementet.
https://www.slutarokalinjen.se/

Bli tobaksavvänjare 
Vill du lära dig mer om tobaksavvänjning, prevention och behandling av tobaksbruk så finns det en kurs vid Karolinska Institutet: Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården, 7,5 hp. Hit har anställda inom Region Stockholm förtur. 

Bildtext: Katarzyna Swigon är tandhygienist, med särskild inriktning på tandlossning, och jobbar två dagar i veckan på Sluta-röka-linjen. 

 

18 december 2020, 17:22

Satsade på en akademisk yrkesbana

Emma Gustafsson korsade stan för ett nytt karriärspår. Efter ett halvår som universitetslärare ha...

18 december 2020, 17:22

Så tar du upp tobak utan att det stjäl tid

Hur kan tandhygienister arbeta mer aktivt med tobaksavvänjning? Bland det bästa kan vara att ge...