Alla Sveriges tandhygienisters yrkesförening inom Saco

2022-09-23

Unikt samarbete ska gynna forskning

Tandhygieniststudenterna får undervisning och patienterna vård till en lägre avgift. På många sätt liknar Akademisk Folktandvårdsklinik, AFK, i Karlstad landets övriga utbildningskliniker. Samtidigt är kliniken den första och enda i Sverige av sitt slag.

Väntrummet är ett och samma. Oavsett om patienterna ska besöka sin ordinarie tandvårdspersonal på Folktandvården Kronoparken eller någon av studenterna på den akademiska folktandvårdskliniken i korridoren intill, är det här de sitter och väntar.
Men de gemensamma lokalerna är bara en del av det numera täta samarbetet mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Det inleddes för några år sedan och kom relativt raskt att utmynna i Sveriges första akademiska folktandvårdsklinik, AFK. En klinik som både liknar och skiljer sig från Sveriges andra utbildningskliniker.

− Det vi har, och som är unikt för oss, är att vi finns mitt i folktandvården. Vi har till exempel samma patientunderlag somKronoparkens folktandvårdsklinik och vi har två handledare som till vardags jobbar som tandhygienister inom folktandvården i regionen. De har med sig sin kliniska kompetens därifrån när de handleder våra studenter, säger Janna Lindroos, som är kliniskt utbildningsansvarig på AFK.
Dessutom finns Kronoparkens tandläkare till hands för AFK enligt ett särskilt jourschema.

− Vid behov kan en tandläkare komma in och bedöma på plats, vilket är ett jättebra lärtillfälle för våra studenter. Oftast är det inget akut, och då bokar vi in att ansvarig tandläkare är med när patienten kommer till oss en andra gång, säger Janna Lindroos och konstaterar att det är en fördel att ha patienternas ansvariga vårdgivare i samma hus:
− På de flesta utbildningskliniker finns de någon annanstans, på annat håll i folktandvården eller på en privat klinik. Här delar vi patienternas journaler med allmäntandvården och den patient som behöver fortsatt vård hos sin tandläkare kan lätt få det.

En konsekvens av upplägget blir att tandhygienistprogrammets studenter – som i och med att det är en distansutbildning kommer från Sveriges alla hörn – slussas direkt in i Folktandvården Värmlands arbetssätt och regionala riktlinjer.
Janna Lindroos påpekar att det är något de medvetet får förhålla sig till.
− Vi måste så klart följa de riktlinjer och rutiner som finns för Folktandvården Värmland, men inte binda studenterna till just Värmland. Vi är tydliga med att så här gör vi här, men att det kan skilja sig åt från region till region. Det handlar om att kunna resonera kring vad som är lagar och regler som alla måste följa och vad som är regionala riktlinjer. När studenterna kommer ut på sin VFU kan det vara helt andra rutiner som gäller, säger hon.
Rent geografiskt ligger Kronoparkens folktandvård bara ett stenkast från universitetets campus. Det har även tidigare funnits ett visst samarbete mellan Karlstads universitet och kliniken. Att det skulle återupptas och samtidigt fördjupas blev aktuellt 2018, när det stod klart att det sedan några år nedlagda tandhygienistprogrammet skulle få en ny chans.
Examenstillstånd söktes och grönt ljus kom i april 2020. Den första kullen togs emot redan samma höst. Då hade även Folktandvården Kronoparkens fått sitt tilläggsuppdrag som akademisk tandvårdsklinik och AFK kunde dra igång. Men på grund av pandemin fick den officiella invigningen av både tandhygienistprogrammet och AFK vänta till den 18 maj i år.
En av alla talare på invigningsdagen var Helene Wadensjö, prefekt på institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet. Hon beskrev resan fram till i dag och den nya pedagogiska modellen som att "utmana det etablerade och utforska det okända".
− Vi hade de här tankarna på att hitta ett mervärde för att stärka den evidensbaserade kliniska forskningen i Värmland ganska tidigt i processen. Eftersom vi är ett mindre universitet, inte en medicinsk fakultet, fick vi söka nya vägar, säger Helene Wadensjö.
Vad innebär då en akademisk folktandvårdsklinik? Fokus på forskning är förstås en viktig del, och på det området är verksamheten och kliniken som forskningsmiljö fortfarande under uppbyggnad. För tillfället finns i Karlstad två doktorander inom oral hälsovetenskap och ytterligare två ska anställas under 2023.
Den långsiktiga visionen är att oral hälsa ska bli ett eget forskarutbildningsämne. Men för att nå dit krävs arbete i flera steg och det enda alternativet är att bygga underifrån.
− För att få bli forskarutbildningsämne krävs två professorer kopplade till ämnet. Men oral hälsovetenskap är en ung disciplin i Sverige. Det finns få disputerade tandhygienister och även få tandhygienister som har en masterexamen, säger Helene Wadensjö.
Hon hoppas att den akademiska tandvårdskliniken ska få fler studenter att få upp ögonen för den akademiska banan. Att fler ska se forskning som en karriärväg inom tandhygienistyrket.
− Som det ser ut i dag har vi inte många tandhygienister som ens är behöriga att söka doktorandtjänster. Vi håller därför på att bygga ut på utbildningssidan och har gjort det möjligt att som tandhygienist ta en master i hälsovetenskap. Till hösten startar vi en kurs i oral hälsa på masternivå, med inriktning på den åldrande patienten. Och vi jobbar med att lite längre fram kunna erbjuda ett masterprogram för tandhygienister, säger hon.
Utbildning och forskning är två av grundbultarna i samarbetet mellan regionen och universitetet. Den tredje är kliniken. I slutänden ska förstås både tandhygienisternas utbildning och den forskning som bedrivs komma patienterna till godo.
Hittills har pandemin satt vissa käppar i hjulet för vardaglig samverkan mellan AFK och personalen på Kronoparkens folktandvård. Men på sikt ska gränserna luckras upp.
Janna Lindroos säger att målet med samverkan är att den ska vara givande åt båda håll.
− Vi har successivt lärt känna varandra över korridorsgränserna. Under pandemin var vi tvungna att hålla oss lite var för sig, men vi strävar efter att hela Folktandvården Kronoparken ska genomsyras av att det är en akademisk klinik, säger Janna Lindroos.

Text och foto: Camilla Adolfsson

FAKTA/Forskning i samverkan
Karlstads universitet har i dagsläget två forskningsprojekt inom AFK:
- Socioekonomiska och psykosociala faktorers påverkan på oral hälsa. Fokus på 6-åringar i socioekonomiskt utsatta områden.
- Oral hälsa och livskvalitet hos vuxna personer med sömnapné.

 

23 september 2022, 11:38

Unikt samarbete ska gynna forskning

Tandhygieniststudenterna får undervisning och patienterna vård till en lägre avgift. På många sät...

23 september 2022, 11:32

Hallå där Helen Östholm

Hallå där Helen Östholm, styrelseledamot i STHF och Thusab!