Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Call for abstract 2022

Anmälan till presentation av forskningsarbete/studie 2022:

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, inbjuder legitimerad tandhygienist att presentera forskningsarbete/studier i form av en muntlig presentation eller en posterpresentation i anslutning till STHF:s TandhygienistDagar som äger rum den 24-26 april 2022 på Linköping Konsert & Kongress, Linköping.

De muntliga presentationerna ingår i det vetenskapliga programmet som äger rum måndag 25 april kl. 14-17.

Posterutställningen pågår från måndag 25 april kl. 10.00 till och med tisdag den 26 april kl. 14. Författaren ska vara anträffbar vid sin poster vid kafferast och lunch båda dagarna.

Posterpresentatör får fritt tillträde till programmet, samt luncher och kaffe. Du kan även till självkostnadspris anmäla dig till övriga sociala program. Presentatören bekostar själv resa och logi i anslutning till TandhygienistDagarna.

Observera att anmälan till TandhygienistDagarna ska ske separat via www.tandhygienistdagarna.se. Du får en separat länk att anmäla dig i då din poster blivit accepterad.

Då vi hoppas på att få in fler abstracts har vi förlängt anmälningstiden till den 8 februari.

Anmälan med abstract ska vara STHF tillhanda via e-post senast den 8 februari. Författaren meddelas om accepterande under v. 8 2022.

Fyll gärna i blanketten direkt på skärmen, skriv ut eller sänd som e-post till info@tandhygienistforening.se senast den 8 februari.

Varmt välkommen med din anmälan av poster!