Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat för dagarna är Munnen – i ett större perspektiv. Vi följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer och i nuläget fortskrider planeringen av ett fysiskt möte. Skulle nya restriktioner komma upp återkommer vi med ny information här.

Till registrering för deltagare >>

Till registrering för utställare>>

TandhygienistDagarna är Sveriges Tandhygienistförenings årliga utbildningsdagar med föreläsningar, dentalutställning och socialt program – tandhygienisters egen mötesplats för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Följ länken, läs programmet och ta del av all praktisk information innan du anmäler dig. Vi ses i Linköping!

Projektledning

Lena Munck
Tina Leifsdotter