Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistDagarna 2020/2021

Sveriges Tandhygienistförening genomförde på grund av rådande mötesrestriktioner TandhygienistDagarna 2020/2021 helt digitalt. Anmälda deltagare bjöds in till livesända föreläsningar, vetenskapligt program och digital mässa. Deltagarna har tillgång till de digitala TandhygienistDagarnas alla delar fram till och med den 10 februari.

STHFs TandhygienistDagar

Program: "Vem är patienten? Att möta missbruk, ätstörning och utsatthet"  

Läs mer om TandhygienistDagarna 2020/2021 i TandhygienistTidningen nr 1/2021. 

Projektledning

Lena Munck
Christina Prestgaard

Stolt sponsor av TandhygienistDagarna 2020/2021