Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Bilder från TandhygienistDagarna 2019

Den 7-9 april samlades drygt 900 av landets tandhygienister på Clarion Hotel Arlanda Airport för TandhygienistDagarna 2019. Det blev intensiva dagar med föreläsningar, utställning och socialt program då även STHFs 50-årsjubileum firades.

Dagarna inleddes av Yvonne Nyblom som hälsade alla välkomna och delade ut årets stipendier. 

TandhygienistDagarna 2019 Yvonne Nyblom

Här kan du läsa mer om årets stipendiater

Inledningstalare var Veronika Palm, särskild utredare i Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa. Veronika Palm delade med sig av tankar de har inom utredningen – som att ska tandhygienisten vara första instans för patienten? Ska basundersökning göras hos tandhygienist som vid behov kompletterar med tandläkare? Bör alla kliniker jobba så?

TandhygienistDagarna 2019 Veronika PalmVeronika Palm

Årets huvudtalare var Jean Suvan, PhD/Dr Clinical Dentistry, Clinical Trials Coordinator, Eastman Dental Institute, London UK, föreläste om konsekvenser för den orala hälsan vid övervikt och fetma. 

TandhygienistDagarna 2019 Jean Suvan Jean Suvan 

Malin Stensson, leg. tandhygienist, odont. dr och universitetslektor, Hälsohögskolan i Jönköping, föreläste om hur tandhygienistforskning kan omsättas i tandvården genom att visa ett exempel från barn- och ungdomstandvården. Malin Stensson har studerat den orala hälsan hos barn, ungdomar och unga vuxna med och utan astma, med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad, exponering av medicin och till munandning.  

TandhygienistDagarna 2019 Malin StenssonMalin Stensson 

Katri Ståhlnacke, leg. tandhygienist, dr. odont. vet. vid Forskningsenheten, Folktandvården Region Örebro län föreläste om hur forskningen inom området oral hälsa kan omsättas i tandvården. Hon berättade om ett exempel från vuxen- och äldretandvården. Studien gick ut på att undersöka ätande, sväljförmåga och munhälsa bland äldre personer som vistas inom omsorgen.
- Att ha ett tillfredställande ”dentalt utseende” är lika viktigt när man är 75 år som när man var 50 år - det är en utmaning för tandvården, sa Katri Ståhlnacke. 

TandhygienistDagarna 2019 Katrin StåhlnackeKatri Ståhlnacke

Birgitta Jönsson, leg. tandhygienist, medicine doktor, universitetslektor, Sahlgrenska akademin, Göteborg, föreläste om klinisk nytta av beteendemedicinskt förhållningssätt.  TandhygienistDagarna 2019 Birgitta Jönsson

Birgitta Jönsson

Anna Liss, leg. tandhygienist, doktorand, Sahlgrenska akademin, Göteborg, föreläste om förutsättningar för att arbeta evidensbaserat i tandvården.  TandhygienistDagarna 2019 Anna LissAnna Liss

Den andra föreläsningsdagen inleddes av Kåre Buhlin, övertandläkare och avdelningschef på avdelningen för parodontologi och tandhygienistutbildningen, Karolinska Institutet, som föreläste om den senaste forskningen kring sambanden mellan parodontit och några av de stora folksjukdomarna, diabetes och demens. 
Kåre Buhlin

Kåre Buhlin

Tord Berglundh, DDS, PhD, professor, avd. för parodontologi, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborg, fortsatte under tisdagen att föreläsa om den nya klassificeringen av parodontala och peri-implantära sjukdomstillstånd. Här kan du ta del av sjukdomsstadier och prognosstadier i den nya klassificeringen. 

TandhygienistDagarna 2019 Tord Berlgundh

Tord Berglundh

Avlsutade dagarna gjorde Johan von Schreeb, läkare och grundare av Läkare utan gränser i Sverige, som föreläste om etiska utmaningar i vården i katastrofområden. 

TandhygienistDagarna 2019 Johan von SchreebJohan von Schreeb

Du kommer att kunna läsa mer om föreläsningarna i kommande nummer av TandhygienistTidningen. 
Ta del av hela föreläsningsprogrammet här. 

En välbesökt posterutställning var öppen i alla pauser. Här kan du läsa mer om dem. 

STHFs 50-års-jubileum firades under måndagskvällens jubileumsmiddag och alla deltagare fick ett exemplar av jubileumsboken Tandhygienisternas historia - 50 år från tandköttsficka till folkhälsa. 

Stolt sponsor av TandhygienistDagarna 2019 var TePe Munhygienprodukter AB.