Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Föreläsarnas presentationer. 2018

Här hittar du de föreläsarpresentationer från TandhygienistDagarna 2018 som vi fått tillstånd att dela med medlemmar. Vi hoppas att de kan vara ett stöd för minnet. Längst ned hittar du även länken till abstracts om den forskning som presenterades i det vetenskapliga programmet och i posterutställningen.

Tandvårdens utmaningar idag

Göran Gynther, tandvårdsdirektör Gotland

Tandhygienister – en allt viktigare yrkesgrupp!

Kan tandvården ta ett större ansvar för att förebygga ohälsa för äldre?
Yngve Gustafson är professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, Umeå Universitet. Även känd från tv-serien ”Världens bästa hemtjänst”.

Skört åldrande och livskvalitet – munhälsa som en friskfaktor

God tandvård för sköra äldre kräver en anpassad terapiplanering som tar hänsyn till patientens allmänhälsa, kondition och förväntad sjukdomsutveckling. Tandhygienistens roll i det förebyggande arbetet för äldres munhälsa är central och framtidens goda tandvård för äldre kommer att vara helt beroende av ett nära samarbete mellan tandvården och vård- och omsorg.
Pia Skott är sjukhustandläkare och biträdande föreståndare, Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT.

Abstracts från det vetenskapliga programmet