Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

TandhygienistDagar 2018

Drygt 800 personer deltog på TandhygienistDagarna 2018 och bjöd varandra på tankar och givande möten. Allt i den medeltida och naturnära miljö som världsarvet Visby utgör. Här kan du ta del av ett kort bildreportage från dagarna och abstracts från det vetenskapliga programmet.