TandhygienistDagar 2017

TandhygienistDagarna2017

STHFs TandhygienistDagar ”HÄLSOMYTER, EROSIONER & MUNHÄLSA” lockade ca 900 tandhygienister till  Svenska Mässan och Hotel Gothia Towers den 2-4 april 2017 i Göteborg.

Årets tema ”Hälsomyter, Erosioner & Munhälsa” fokuserade på aktuella områden som alla berör tandhygienistens hälsofrämjande arbete. Bland de uppskattade föreläsarna kan bl a nämnas professor Peter Lingström som talade om erosionsskador eller frätskador som vår tids nya folksjukdom samt tandhygienist, odot. dr Eva-Karin Bergström som bl a redogjorde för sin avhandling samt projektet FRAMM för bättre tandhälsa.

Riksdagsledamot, läkare och fd generaldirektören Barbro Westerholm höll årets öppningsanförande där hon bl a talade om årsrika människors behov av tandvård.

Förutom ovannämnda föreläsare talade Gunilla Paulsson Karlsson, socionom och psykoterapeut om ätstörningar – vilka och varför. Avslutningsvis talade professor Agnes Wold om aktuella hälsomyter ”Damm och bacillskräck – förr och nu”.

Traditionsenligt arrangerades också en stor dentalutställning med posterutställning samt en parallell session med muntliga vetenskapliga presentationer och sist men inte minst  ett högklassigt socialt program. 

Stolt sponsor av TandhygienistDagarna 2017 var Meda/SB12

Meda

SB12