Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Abstract 2018

Nedan har vi samlat de abstract som presenteras i det vetenskapliga programmet på TandhygienistDagarna 2018.

Muntliga presentationer:

Porphyrins and Phototherapy of Oral Bacteria
Nadja Bjurshammar, Leg. tandhygienist, med dr. Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

Epidemiological studies of Oral Health, development and influencing factors in the county of Dalarna, Sweden 1983-2013
Kristina Edman, Leg. tandhygienist, med dr Folktandvårdens kansli/Post doc vid Centrum för klinisk forskning (CKF), Falun

Munhälsan i Europa – Tandhygienistens roll i Sverige och Portugal
Annsofi Johannsen, Leg. tandhygienist, docent Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

Treatment of intra-oral halitosis
Seida Erovic Ademovski Fakulteten för hälsovetenskap, Tandhygienistprogrammet, Högskolan i Kristianstad

Posterpresentationer:

Participatory design – information and communication technology service for persons with type 2 diabetes
Cecilia Gardsten, doktorand Högskola Kristianstad

Munhälsa hos äldre personer: bedömd ur två perspektiv, självupplevd och professionell
Susanne Koistinen, doktorand, Högskolan Dalarna

Kartläggning av orsaksinriktade åtgärder till patienter med hög kariesförekomst
Sara Björns, magister, Folktandvården Västra Götalandsregionen