Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Grundnivå och kandidatexamen

Utbildning på grundnivå omfattar studier om 180 hp, motsvarande tre års heltidsstudier.

Kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science) kan uppnås om studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, inom viss inriktning som högskolan själv bestämmer. Utbildningen ska omfatta minst 90 hp med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området för utbildningen.

För tandhygienistutbildningen kan detta då innebära att man läser en treårig grundutbildning där 90 hp utgörs av successiv fördjupning inom tandhygienistens huvudområde "oral hälsa/oral hälsovetenskap". I kandidatexamen ingår ett så kallat självständigt arbete (uppsatsarbete) omfattande 15 hp.