Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Tandhygienistutbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå omfattar studier efter grundnivå. Kurser på avancerad nivå kan läsas som fristående kurser. För tandhygienist kan det innebära att du läst kurser på grundnivå och sedan vill läsa specifik fristående kurs på avancerad nivå. Fristående kurser på avancerad nivå kan tillgodoräknas om du bestämmer dig för att fortsatta studera i syfte att avlägga en magister- eller masterexamen.

Magisterexamen

(Degree of Master of Science, one year) uppnås när studenten fullgjort kursfordringar om minst 60 hp (motsvarande ett års studier på avancerad nivå), med viss inriktning som högskolan själv bestämmer, varav minst 30 hp med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på att man ska ha avlagt kandidatexamen som grund.

För tandhygienister som vill studera på avancerad nivå kan det innebära att man läser ämnesfördjupningskurser inom "oral hälsa/oral hälsovetenskap" och vill man ta ut magister examen, kompletterar man med övriga kurser och med ett s k självständigt arbete om 15 hp så att det sammanlagt utgör 60 hp.

Masterexamen

(Degree of master of Science, two year) kan uppnås efter det att studenten fullgjort kursfordringar om minst 120 hp (motsvarande två års studier på avancerad nivå), med viss inriktning som högskolan själv bestämmer, varav minst 60 hp med fördjupning inom det huvudsakliga området för utbildningen. I magisterexamen finns krav på ett s k självständigt arbete omfattande 30 hp. Det självständiga arbetet kan i vissa fall delas upp på två uppsatser om vardera 15 hp, till exempel om man har gjort ett självständigt arbete tidigare inom ramen för magisterexamen. 
Lokala föreskrifter om vad som gäller för olika examina kan finnas vid respektive lärosäte.

Är du intresserad av att studera vidare efter avslutad grundutbildning kan det därför vara lämpligt att ta kontakt med ett lärosäte, se länk i menyn till respektive utbildning för att få hjälp med planering av studierna.

Forskarutbildning

För att få tillträde till studier på forskarnivå krävs som lägst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, dvs magisterexamen eller motsvarande.