Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Tandhygienistutbildningen

Tandhygienistutbildning ges för närvarande vid sex utbildningsorter i Sverige. Utbildningen för att erhålla Tandhygienistexamen har nyligen utökats, från två till tre års studier. För de studenter som antas fr.o.m. 2019 gäller därmed att Tandhygienistexamen uppnås efter att studenten fullgjort 180 högskolepoäng (hp), motsvarande tre års studier.

Huvudområdet för utbildningen benämns oral hälsa och studierna har fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Efter avlagd yrkesexamen kan studenten  ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation för yrket. I vissa fall omfattar det tre-åriga programmet även att studenten kan ansökan om att erhålla en generell examen, s.k. kandidatexamen. 

Den högre utbildningen, Högskoleutbildning, delas in i tre nivåer; grund-, avancerad- och forskarnivå, läs vidare under respektive rubrik nedan. 

Är du intresserad av att komplettera en äldre/kortare utbildning, eller studera vidare på avancerad nivå - kontakta ett lärosäte för vidare information och hjälp i planering av studierna, se vidare under denna rubrik/sida.

Tandhygienistprogram i Sverige

Under denna rubrik finns länkar till samtliga lärosäten.

Grundnivå och kandidatexamen

Utbildning på s k grundnivå omfattar studier om 180 hp (motsvarande tre års studier). Kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science) kan uppnås om studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp.

Avancerad nivå, magister- och masterexamen, forskarutbildning

Utbildning på avancerad nivå omfattar studier efter grundnivå. För en magisterexamen erfordras kurser som motsvarar ett års studier (60 hp) och ytterligare ett år för masterexamen (dvs totalt 60+60 hp). Kurser på avancerad nivå kan läsas som fristående kurser – kontakta respektive lärosäte för vidare information. För att vara behörig att ansöka till forskarutbildning/bli doktorand krävs studier på avancerad nivå- magisterexamen.