Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

STHF:s stipendium till professor Sture Nymans minne

Stipendiet är en sammanslagning av STHF:s Medlemsstipendium och STHFs stipendium till Professor Sture Nymans minne och syftar till att främja och stimulera utveckling av tandhygienistens yrkesområde, oral hälsa, genom utbildning, fortbildning och forskning.

Stipendiet är en sammanslagning av STHF:s Medlemsstipendium och STHFs stipendium till Professor Sture Nymans minne och syftar till att främja och stimulera utveckling av tandhygienistens yrkesområde, oral hälsa, genom utbildning, fortbildning och forskning.

Stipendiesumman fastställs årligen av STHF:s styrelse och delas vanligtvis ut i samband med TandhygienistDagarna och offentliggörs i TandhygienistTidningen och på STHF:s hemsida.

Senaste årens pristagare:

2023 Jessica Persson
2022 Amela Fisic
2021 Sladjana Critén
2020 Sandra Lod DImenäs
2019 Hanna Ahonen

2018 Anna Liss