Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Professor Kerstin Öhrns stipendium för utmärkt avhandling

Professor Kerstin Öhrn delade ut stipendiet 2019 i samband med STHF:s 50-årsjubileum. STHF har därefter tagit beslut om att vart tredje år, med början 2023, fortsatt dela ut ett stipendium med namnet: Professor Kerstin Öhrns stipendium för utmärkt avhandling.

Stipendiet avser doktorsavhandlingar, av leg. tandhygienist, vilka lagts fram de tre föregående åren innan det år stipendiet ska utdelas.  

Professor Kerstin Öhrns stipendium för utmärkt avhandling 2023 gick till leg. tandhygienist och medicine doktor Anida Fägerstad för hennes avhandling "No-shows in dental care – perspectives on adolescents' attendance pattern".

På bilden: Anida Fägerstad, pristagare 2023. Foto: Jeanette Dahlström

Bedömningsnämndens motivering är:

en ambitiös och välskriven avhandling med fokus på förklaringsfaktorer som kan associeras med uteblivna tandvårdsbesök och på varför vissa ungdomar undviker att gå till tandvården. Olika forskningsmetoder har använts för att besvara avhandlingens frågeställningar; litteraturgranskning, självskattning i samband med tandvårdsbesök, journalgranskning och intervjuer. Resultaten belyser bland annat att tandvårdsrädsla är en potentiell faktor till uteblivna tandvårdsbesök.Andra faktorer kan vara sämre oral hälsa, stort behandlingsbehov och osäkerhet om vad som kommer att hända vid tandvårdsbesöket. Det är därför viktigt att uppmärksamma tecken på tandvårdsrädsla och uteblivna tandvårdsbesök eller som upprepat avbokas. Avhandlingen visar att resurser behöver läggas på dessa ungdomar och fånga upp dem, eftersom konsekvenserna kan bli stora för den orala hälsan. Tandhygienisten har en viktig roll i detta arbete, inte minst i att skapa förtroende vid tandvårdsbesöket. Att förebygga och förhindra uteblivande är betydelsefullt inte enbart för individen, utan även för tandvården och samhället.

Nästa gång stipendiet delas ut blir 2026.