Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-02-18

Pågående studerandeprojekt

Här presenterar vi pågående projekt som studerandemedlemmar i Sveriges Tandhygienistförening just nu arbetar med. Gör en värdefull insats och hjälp till att besvara deras enkäter.

2022-09-19

Tandhygienistens arbetsuppgifter

Vi är två tandhygieniststudenter vid Umeå universitet som skriver vårt examensarbete. Syftet med studien är att ta reda på vilka arbetsuppgifter tandhygienister har i olika regioner. Svaren kommer att vara anonyma. Resultaten kommer att presenteras i ett examensarbete. Svara senast den 1 november. 

Tack på förhand för ditt deltagande i studien.

Med vänliga hälsningar,

Emilla Huynh & Ronja Dudenhöfer-Samnell