Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Knyt kontakter i STHF:s nätverk!

Visste du att det just nu finns sju aktiva yrkesnätverk inom Sveriges Tandhygienistförening och att nya nätverk startas upp vid behov? Det senaste som startades var Nätverk Doktorander.

Syftet med nätverken är förstås att knyta kontakter och utvecklas tillsammans med andra tandhygienister som har liknande roll som man själv. Många träffas på de nätverksluncher eller nätverksmingel som hålls under TandhygienistDagarna.
Är du intresserad av att gå med i något att STHF:s nätverk? Kontakta Monica Ringdahl, monica.ringdahl@tandhygienistforening.se

Nätverk Doktorander

Nätverk Forskarutbildade tandhygienister

Nätverk Kliniska handledare

Nätverk Ledarskap

Nätverk Lokala förhandlare

Nätverk Sjukhustandhygienister

Nätverk Äldre