Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Välkommen till jubileumsåret 2019

Då har jubileumsåret startat, Sveriges Tandhygienistförening fyller 50 år! Med stor glädje och förväntan ser vi fram emot firandet. Mycket spännande finns att uppmärksamma och reflektera över när vi ser tillbaka på all utveckling.

I samband med TandhygienistDagarna presenterade vi en skrift där vi sammanfattat historiken över 50 år – från tandköttsficka till folkhälsa. Skriften finns tillgänglig både i tryckt och digital form. STHF:s förhoppning är att den både ska roa och inspirera.

Det dagliga arbetet fortsätter inom STHF precis som vanligt. Vi har tagit del av två mycket intressanta rapporter, dels Socialstyrelsens delrapport om hinder i samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvården, dels rapporten om tandvårdsstödet till särskilda grupper som inte når fram. Rapporterna visar tydligt att den samverkan tandvården önskar se med hälso- och sjukvården inte fungerar. Det är patienterna som betalar priset i form av utebliven vård. När vi dessutom ser att tandvården inte riktigt hinner med sina åtaganden på grund av personalbrist, blir det lätt så att det är samverkan utanför den traditionella vården som inte prioriteras.

Inom STHF har vi diskuterat hur vi som organisation ska kunna bidra med information och kunskap gentemot olika patientgrupper och mot hälso- och sjukvårdspersonalen för att öka medvetenheten om de möjligheter som finns. Detta är ett av de prioriterade områdena under 2019 tillsammans med det arbete som görs i tandvårdsutredningen "Jämlik tandhälsa". STHF driver dessa frågor i de olika utredningar som pågår och i möten med beslutsfattare och politiker. Behovet att säkra kompetensförsörjningen inom tandvården, och då främst platser på tandhygienistprogrammen, är även det en prioriterad fråga.

Vårt jubileumsår innehåller också en lång rad av samarbeten med organisationer och verksamheter där tandvårdens roll och potential synliggörs. STHF:s lokalföreningar och nätverk är en mycket viktig del av verksamheten och utgör en kunskapsbas både för de som deltar och för STHF:s styrelse när vi driver våra gemensamma frågor. Tillsammans ska vi vara den röst som talar för den yrkesutövande tandhygienisten, för patienter och för tandvårdens roll i samhället.

Yvonne Nyblom
Ordförande för Sveriges Tandhygienistförening

Ledare i nr 2/2019 TandhygienistTidningen