Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Internationell samverkan

Sveriges Tandhygienister, STHF, samverkar både med tandhygienistorganisationer i Europa och globalt. Då Sverige ofta uppfattas som ett av föregångsländerna vad gäller tandhygienistyrkets förutsättningar har vi mycket att bidra med i det internationella arbetet med att utveckla tandhygienistprofessionen. Här nedan kan du läsa mer om det.

STHF har nätverk med de övriga nordiska tandhygienistföreningarna, klicka på länken för ytterligare information om Dansk Tandplejerforening och Norsk Tannpleir Forening

STHF ingår också i den internationella tandhygienistorganisationen International Federation of Dental Hygienist's, för ytterligare information IFDH

STHF är också medlem i EDHF, European Dental Hygienists Federation, där Yvonne Nyblom är vald till President (2012)

Protokoll EDHF Annual Meeting 2015

Yvonne Nyblom och Birgitta Jönsson är STHFs representanter i IFDH.

"Kompetensbeskrivning för leg. tandhygienist", finns för nedladdning på engelska;
Competence Description for Registered Dental Hygienist

IFDS's officiella tidskrift med utgivning fyra gånger per år är
International Journal of Dental Hygiene(IJDH)

STHF har nätverk med de övriga nordiska tandhygienistföreningarna, klicka på länken för ytterligare information om Dansk Tandplejerforening och Norsk Tannpleir Forening

STHF ingår också i den internationella tandhygienistorganisationen International Federation of Dental Hygienist's, för ytterligare information IFDH

STHF är också medlem i EDHF, European Dental Hygienists Federation, där Yvonne Nyblom är vald till President (2012)

Protokoll EDHF Annual Meeting 2015

Yvonne Nyblom och Birgitta Jönsson är STHFs representanter i IFDH.

"Kompetensbeskrivning för leg. tandhygienist", finns för nedladdning på engelska;
Competence Description for Registered Dental Hygienist

IFDS's officiella tidskrift med utgivning fyra gånger per år är
International Journal of Dental Hygiene(IJDH)

STHF har nätverk med de övriga nordiska tandhygienistföreningarna, klicka på länken för ytterligare information om Dansk Tandplejerforening och Norsk Tannpleir Forening

STHF ingår också i den internationella tandhygienistorganisationen International Federation of Dental Hygienist's, för ytterligare information IFDH

STHF är också medlem i EDHF, European Dental Hygienists Federation, där Yvonne Nyblom är vald till President (2012)

Protokoll EDHF Annual Meeting 2015

Yvonne Nyblom och Birgitta Jönsson är STHFs representanter i IFDH.

"Kompetensbeskrivning för leg. tandhygienist", finns för nedladdning på engelska;
Competence Description for Registered Dental Hygienist

IFDS's officiella tidskrift med utgivning fyra gånger per år är
International Journal of Dental Hygiene(IJDH)

STHF har nätverk med de övriga nordiska tandhygienistföreningarna, klicka på länken för ytterligare information om Dansk Tandplejerforening och Norsk Tannpleir Forening

STHF ingår också i den internationella tandhygienistorganisationen International Federation of Dental Hygienist's, för ytterligare information IFDH

STHF är också medlem i EDHF, European Dental Hygienists Federation, där Yvonne Nyblom är vald till President (2012)

Protokoll EDHF Annual Meeting 2015

Yvonne Nyblom och Birgitta Jönsson är STHFs representanter i IFDH.

"Kompetensbeskrivning för leg. tandhygienist", finns för nedladdning på engelska;
Competence Description for Registered Dental Hygienist

IFDS's officiella tidskrift med utgivning fyra gånger per år är
International Journal of Dental Hygiene(IJDH)

IFDH – globalt samarbete mellan världens tandhygienistföreningar

STHF ingår i den internationella tandhygienistorganisationen International Federation of Dental Hygienists, IFDH. IFDH är den främsta förespråkaren för tandhygienistyrket globalt och STHF har varit medlem ända sedan organisationen bildades 1986. Vart tredje år håller IFDH ett "House of Delegates meeting", HoD, som är organisationens beslutande organ. Vartannat år hålls den internationella kongressen ISDH - International Symposium of Dental Hygiene. Nästa ISDH-kongress hålls i Seoul, Sydkorea, 2024. 

tandhygienister internationell samverkan

Fouzieh Eliassy är STHF:s representant i IFDH och vice ordförande i IFDH:s styrelse.

IFDH's officiella tidskrift heter International Journal of Dental Hygiene (IJDH) och kommer ut med fyra nummer per år. 

EDHF – europeiskt samarbete

STHF är medlem även i EDHF, European Dental Hygienists Federation.

EDHF har arbetat fram en gemensam kompetensbeskrivning för tandhygienister i Europa. Den ska bland annat vara till hjälp för den som ska starta upp en tandhygienistutbildning i Europa.

 

Nordiskt samarbete

Sveriges Tandhygienister, STHF, arbetar i nätverk med de övriga nordiska tandhygienistföreningarna. Läs mer här om  Dansk TandplejerforeningFinlands Munhygienistförbund och Norsk Tannpleir Forening.