Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Nyhetsarkiv

54 organisationer: Besluta om nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor

2021-03-18 17:54

Folkhälsan i Sverige stod redan innan covid-19 inför stora utmaningar. Vi äter mindre hälsosamt...

Besvara enkät om munhålecancer

2021-03-05 16:45

Denna forskningsgrupp hoppas att ett nationellt program för att minska antalet munhålecancrar ska...

Odontologi i Göteborg i topp

2021-03-05 09:36

Göteborgs universitet knep topplaceringen inom odontologi i årets upplaga av QS World University...

Nyheter från IFDH

2021-03-04 17:50

Läs det senaste nyhetsbrevet från International Federation of Dental Hygienists, IFDH.

Utredningen om jämlik tandhälsa överlämnade betänkande

2021-03-01 19:14

Måndag den 1 mars mottog socialminister Lena Hallengren betänkandet ”När behovet får styra – ett...

För få tandhygienister utbildas

2021-02-24 12:31

I Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på hälsa- och sjukvårdspersonal, NP...

Äldreomsorgens förebyggande arbete skiljer stort över landet

2021-02-18 18:24

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att det finns stora skillnader i landet inom vård och...

Aerosoler i tandvården

2021-02-11 11:26

NPO, Nationella programområden, är Sveriges regioners nationella system för kunskapsstyrning i...

Vem är sjuk – tanden eller patienten?

2021-02-08 13:51

Läs referat av seminariet Kariesbehandling - dags att tänka nytt, från Riksstämman Play.

Mer än 3 miljoner till forskning om aerosoler i tandvården

2021-02-08 09:51

Michelle Nerentorp vid IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg tilldelas 3 799 000 kronor av AFA...

Ny äldreomsorgslag

2021-02-05 13:20

En ny äldreomsorgslag med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre utreds. Den ska...

Europe's Beating Cancer Plan

2021-02-03 15:12

- EU:s cancerplan kan bana väg för ett nytt kapitel i svensk cancerbekämpning. Det säger Svenska...

Omgjord och översatt fortbildning för tandhygienister

2021-02-01 09:56

Nu finns en ny version av Oral Health Professional Training Platform tillgänglig.

Ett digitalt rum bara för tandhygienister

2021-01-22 16:58

Den 18-19 januari genomförde vi för första gången helt digitala Tandhygienistdagar. Beslutet hade...

Dags att nominera till Svenska Hygienpriset 2021

2021-01-13 13:39

Svensk Förening för Vårdhygien ger årligen ut Svenska Hygienpriset till organisation, företag,...

Granskning av hantering av vårdjournaler

2021-01-07 10:42

Datainspektionen, numera Integritetsskyddsmyndigheten, har granskat huruvida vårdgivare har...

Bidra till prioritering av forskningsfrågor om covid-19

2021-01-04 16:19

På SBU, Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering, genomförs nu ett projekt kring...

Tack

2020-12-22 12:53

Från STHFs styrelse vill vi framföra vår respekt och beundran för alla er som slitit hårt och på...

Söker du nytt jobb?

2020-12-16 12:46

Du vet väl att du hittar platsannonser både här på webben och i TandhygienistTidningen?

Sänkt sockerhalt i livsmedel

2020-12-16 11:37

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med ohälsosamma...