Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Nyhetsarkiv

Börja med barnen – men glöm inte munhälsan

2021-10-22 12:16

I dagarna lämnade Sveriges Tandhygienistförening, STHF, ett omfattande remissyttrande på...

Webbutbildning för vårdpersonal om munhälsa och munvård

2021-10-19 10:16

Socialstyrelsen har tagit fram en grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård, tillsamma...

Vi behöver din hjälp!

2021-10-13 14:17

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, avser att lämna synpunkter på remissversionen av de nya...

Är högre utbildning ekonomiskt lönsam för individen?

2021-10-11 08:04

I SACO:s livslönerapporten 2020 beräknas livslöner för 35 olika högskoleutbildningar.

Årsmöte för Europas tandhygienister

2021-10-04 13:56

Ny webbplats, förstärkta samarbeten och fler paneuropeiska webbinarier och webbkurser. Det var...

Flera nyheter i nya riktlinjer för tandvård

2021-09-28 10:17

De nya nationella riktlinjerna för tandvård utökas med rekommendationer för två grupper, barn sam...

Grattis studerandepristagare 2021

2021-09-27 15:26

Alla gör förstås sitt bästa under studietiden men att få STHF:s och Tepe Munhygienprodukters...

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

2021-09-24 15:33

Så heter den statliga utredning som nu varit ute på remiss. Den 1 september skulle remissvaren va...

Tandvårdskonsumtionen starkt upp

2021-09-16 11:44

Påverkades tandvårskonsumtionen första halvåret fortfarande av covid 19? Ja indirekt, då många nu...

STHF/SRAT söker projektledare

2021-09-13 16:20

Sveriges Tandhygienistförening (STHF) är en professionsförening inom fackförbundet SRAT. Vi samla...

Digitalt STHF-möte om IVO:s tillsyn

2021-09-13 16:05

Hur bedriver IVO tillsyn på tandvårdsområdet? är rubriken på STHF:s nästa digitala medlemsmöte,...

Hjälp över gränsen

2021-09-13 14:55

Sedan 2018 har värmländska tandregleringspatienter remitterats till norska kliniker för att korta...

Call for abstract

2021-09-09 12:53

Vill du presentera din forskning på Tandhygienistdagarna 2022? I det vetenskapliga programmet ing...

Låna inte ut din legitimation

2021-09-08 16:10

Vid kontroller har Försäkringskassan funnit att det förekommer att någon annan än den som faktisk...

Röststyrning för journalsystem

2021-09-07 16:09

Sedan tre år har Folktandvårdens innovationsklinik Idun i Umeå använt sig av röststyrning för att...

God tandvård i en hållbar arbetsmiljö får inte äventyras

2021-09-02 16:19

Sveriges Tandhygienister, STHF, har lämnat remissvar på betänkandet ”När behovet får styra – ett...

Hur arbetar världens tandhygienister med röntgen?

2021-08-02 16:49

Tack för er hjälp med att besvara enkäten om tandhygienistens ansvar kring oral röntgen! Enkäten...

Estetiska injektioner – detta gör STHF

2021-07-15 11:34

Vi förstår att det just nu pågår en diskussion i en låst grupp på Facebook om vad STHF har gjort...

Okunskap bakom exkludering av tandhygienister

2021-07-13 10:06

Tandhygienister exkluderas från rätten att utföra estetisk injektionsbehandling genom ny...

Offentligt mötte privat om tandvårdsutredningen

2021-07-08 07:00

Enighet om prioriteringen för att omfördela resurser men delvis olika syn på hur en ny modell bör...