Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022

Fokus på parod på andra sidan sundet

2022-09-05 12:03

Den 15-18 juni hölls EuroPerio 10 i Köpenhamn. EuroPerio, som anordnas av den Europeiska...

Podd om munhälsa och demens

2022-08-25 12:27

Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om munhälsa och demenssjukdom.

Stärkt stöd till våldsutsatta

2022-08-14 16:43

Tandvården har en viktig roll i att upptäcka våld i nära relationer och utsatta personer. En...

Ordförande har ordet

2022-06-27 11:24

På kort tid har jag haft glädjen att delta vid konferenser där vi möts på riktigt – inte bara del...

Försämrad munhälsa hos sexåringar

2022-06-20 09:58

En ny analys från Socialstyrelsen visar på försämrad munhälsa bland barn i förskoleålder. Nästan...

STHF deltar i Almedalen

2022-06-14 10:35

Efter två år med digitala versioner av politikerveckan i Almedalen öppnar Visby snart upp för...

Hanna Ahonen har disputerat

2022-06-09 14:51

Den 3 juni försvarade leg. tandhygienist Hanna Ahonen sin avhandling ”The multifaceted concept of...

Äntligen invigning i Karlstad

2022-05-20 16:27

I nästan två år fick de vänta på att knyta de symboliska banden inför personal, studenter och and...

Uttalande för Ukraina

2022-05-19 13:17

Europeiska tandhygienister uttrycker solidaritet med tandvårdsteam och alla människor i Ukraina.

TAIK-projektet har gett resultat

2022-05-13 17:45

Här kan du läsa en sammanfattning av den nyligen gjorda avrapporteringen av TAIK-projektet. Den...

Uppskattad Privattandläkardag

2022-05-13 17:35

Privattandläkardagen den 12 maj var efterlängtad av många och blev en mycket intressant och...

Tandhygienistens roll lyfts till WHO

2022-05-11 13:02

I ett gemensamt uttalande av IFDH och EDHF om WHO:s utkast till en global strategi för oral hälsa...

Ny studie om kostnadseffektivitet

2022-05-11 12:45

Långtidsuppföljning av kostnadseffektiviteten i preventionsprogrammet FRAMM.

Full fart i Linköping

2022-05-06 18:23

Fördjupad kunskap, efterlängtade möten, skratt och nya perspektiv. Det var några av ingrediensern...

Varför är tandvården inte konkurrenskraftig?

2022-05-06 14:53

Läs STHF:s debattartikel som publicerades i Norran den 2 maj och i Folkbladet Västerbotten den 6...

Effekterna av pandemin syns fortsatt i tandvården

2022-05-03 15:03

Det var fortsatt färre som besökte tandvården 2021 än före pandemin – även om det syntes en viss...

Anna Liss har disputerat

2022-04-29 16:17

Flaggorna vajade i vinden och stämningen var förväntansfull inför dagens disputationshögtid vid...

STHF:s stipendiater 2021 och 2022

2022-04-28 16:55

Sladjana Critén och Amela Fisic prisades på årets Tandhygienistdagar i Linköping.

Tandhygienistens roll speglas på årets TandhygienistDagar

2022-04-24 13:42

Landets tandhygienister möts nu på TandhygienistDagarna 2022 som arrangeras av Sveriges...

Estetiska injektioner – en lägesrapport

2022-04-14 10:05

Med anledning av den nya lagen om estetiska behandlingar som trädde i kraft den 1 juli 2021 har...