Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-09-20

Webbutbildning som stöd för implementering av riktlinjerna

Den här utbildningen, Tandvård 2.0, är tänkt som ett stöd för dig som kommer arbeta med nya nationella riktlinjerna för tandvård, som publicerades i september 2021.

Utbildning omfattar två webbutbildningar. Del 1 riktar sig till tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, chefer, ledare och strateger. Del 2 till chefer, ledare och strateger som ska genomföra implementeringsarbetet.

Här finns också en sida med länkar till fördjupningsmaterial samt en checklista att använda som stöd vid det egna implementeringsarbetet.

Senaste nyheter

30 november 2022, 08:46

Ny bok om tandvårdsrädsla

Mellan 5 och 15 procent av den vuxna befolkningen har tandvårdsrädsla. Inte sällan leder det till...

25 november 2022, 16:20

Sprid film om nikotin under Tobaksfria veckan

Vecka 48 är den Tobaksfria veckan, instiftad av Tobaksfakta, tankesmedjan där STHF är medlem geno...

25 november 2022, 15:16

Orosanmälningar ökar

Förra året gjordes cirka 422 000 anmälningar till landets socialtjänster om barn som far illa ell...