Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-09-20

Webbutbildning som stöd för implementering av riktlinjerna

Den här utbildningen, Tandvård 2.0, är tänkt som ett stöd för dig som kommer arbeta med nya nationella riktlinjerna för tandvård, som publicerades i september 2021.

Utbildning omfattar två webbutbildningar. Del 1 riktar sig till tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, chefer, ledare och strateger. Del 2 till chefer, ledare och strateger som ska genomföra implementeringsarbetet.

Här finns också en sida med länkar till fördjupningsmaterial samt en checklista att använda som stöd vid det egna implementeringsarbetet.

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...