Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-05-13

Uppskattad Privattandläkardag

Privattandläkardagen den 12 maj var efterlängtad av många och blev en mycket intressant och uppskattad dag.

Branschorganisationen Sveriges Privattandläkarförenings ordförande Carolina Nordquist Orsucci hälsade välkommen och konstaterade att privattandvården klarat sig bra under pandemin, med etablerade rutiner och god kännedom om sina patienter har tandvården kunnat upprätthålla både förtroendet och god vård.

Centerpartiets talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor, Anders W Jonson, inledde med en tillbakablick på de senast tre årens utmaningar. Jonsson var tydlig med att man inte vill införliva tandvården i hälso- och sjukvården eller begränsa den fria prissättningen. Det är viktigt att bevara ett system som i stort fungerar väl och där patienterna visar stort förtroende i Svenskt kvalitetsindex år efter år.

Jonsson kan inte heller se några fördelar med att begränsa vinster i välfärden, men att det däremot behövs en effektiv kvalitetskontroll.

Marcus Oscarsson, bland annat känd från TV4, bjöd på en politisk exposé och analyserade det politiska dagsläget på ett både intressant och underhållande vis.

Privattandläkarnas vd, Merit Linberg, talade om Privattandläkarnas arbete för att bevara fri prissättning för att kunna upprätthålla den goda kvalitén i tandvården både för patientens och medarbetarnas bästa.

Från Institutet för medicinsk rätt kom juristen Andrea Hemming och talade om ansvar i tandvården, vårdgivaren vs behandlaren och vad säger lagen när flera vårdgivare och behandlare arbetar under samma tak?

Dagen avslutades med många skratt då Bröderna Norberg underhöll på sitt karakteristiska sätt.

Senaste nyheter

20 juni 2022, 09:58

Försämrad munhälsa hos sexåringar

En ny analys från Socialstyrelsen visar på försämrad munhälsa bland barn i förskoleålder. Nästan...

14 juni 2022, 10:35

STHF deltar i Almedalen

Efter två år med digitala versioner av politikerveckan i Almedalen öppnar Visby snart upp för...

09 juni 2022, 14:51

Hanna Ahonen har disputerat

Den 3 juni försvarade leg. tandhygienist Hanna Ahonen sin avhandling ”The multifaceted concept of...