Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-03-24

Tandsköterskorna kräver en yrkeskyddad titel

I fredags, den 18 mars, uppvaktade tandsköterskorna socialminister Lena Hallengren med kravet att få en yrkesskyddad titel. Med sig hade man drygt 3 000 namnunderskrifter från både tandsköterskor och annan tandvårdpersonal. – Vi måste få ett slut på outbildade tandsköterskor ute på klinikerna, det är en fråga om patientsäkerheten, säger Marie Udén, ordförande på Svensk Tandsköterskeförbundet.

Den 18 mars tågade Svenska Tandsköterskeförbundet upp till Socialdepartementet i Stockholm och uppvakta socialminister Lena Hallengren. En representant från styrelsen lämnade över cirka 3 200 namnunderskrifter med kravet att göra tandsköterska till en yrkesskyddad titel.
– De handlar om att får gehör för våra krav och förmå departementet att göra en undersökning och ta fram ett beredningsunderlag, säger Marie Udén.
Senast en liknande utredning genomfördes var 2009. Den resulterade i att man inte ansåg att tandsköterska skulle bli en yrkesskyddad titel.
Den stora skillnaden i dag är att man 15 juni 2021 beslutade att skydda titeln undersköterska med motiveringen att det finns ett behov av att "säkerställa en enhetlig kompetensnivå".
– Tandsköterskorna är i en liknande situation med den skillnaden att de ofta arbetar inne i kroppen, via munnen. Det motiverar i allra högsta grad att höja den allmänna kompetensen genom att yrkesskydda titeln tandsköterska.
Att skydda titeln handlar både om att få en ökad respekt för yrket, men också att garantera patientsäkerheten. Med en ökande delegering på landets tandvårdskliniker, blir det allt viktigare att tandsköterskorna har rätt kompetens.
– Jag är säker på att många patienter inte har en aning om att det ute på klinikerna finns tandsköterskor som har mindre utbildning än ett affärsbiträde, och ändå medverkar i behandlingen.

För mer information:
Marie Udén, ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet, 070-383 87 90

Bildtext: Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås på Socialdepartementet tog emot de cirka 3 200 namnunderskrifterna i tandsköterskornas upprop av Mary Grace Sabado från Svenska Tandsköterskeförbundet.

 

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...