Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-11-18

Tandhygienister samverkar redan

Många säger att tandvården i högre utsträckning behöver samverka med övrig hälso- och sjukvård och andra aktörer i samhället för att förebygga ohälsa i munnen. Torsdagens seminarium på Riksstämman som arrangerades av Sveriges Tandhygienistförening, STHF, visade på två redan väl etablerade och väl utvärderade verksamheter i Sverige där tandhygienister utgör sådana länkar. Två olika arbetsmodeller som haft det engagemang och mod som krävs för att bryta ny mark på detta sätt.

Den ena verksamheten och arbetsmodellen är Folkhälsofunktionen i region Dalarna. Jessica Friberg är en av eldsjälarna som varit drivande där. Hon berättade om hur Folkhälsofunktionen bland annat har lyft en börda från BVC-sköterskornas axlar. De vill göra rätt och fånga upp de barn som med hög risk för dålig munhälsa men har tidigare inte vetat var de ska vända sig. Nu har de, i tandhygienisterna, fått experter och kanaler att använda vilket underlättar deras arbete och leder till att högriskbarn i större utsträckning får hjälp med sin munhälsa på ett tidigt stadium. Detsamma gäller Folkhälsofunktionens arbete mot den äldre befolkningen i Dalarna. En mätning gjord av SKR visade att region Dalarna hade nått flest personer berättigade till tandvård. Det ledde till att Folkhälsofunktionen blev utnämnda av Dagens Medicin till Årets Brobyggare 2021 där en del av motiveringen var att de hade lyckats undanröja onödiga hinder. Inom Folktandvården Dalarna arbetar tio tandhygienister och tio tandsköterskor heltid med detta.

Jessica Friberg, Folkhälsofunktionen, region Dalarna.

 

 

 

Den andra verksamheten som presenterades under seminariet var TAIK – tandhygienist i kommun. I arbetsmodellen som har prövats under mer än fem år och nu kommer att permanentas i region Västra Götaland är tandhygienisten central och arbetar med äldre i alla tre signalljusfaserna – grön – gul – röd (oberoende – skör – beroende) på olika arenor. TAIKs placering är centralt i kommunens omsorgsverksamheter för att underlätta möten, planering, samverkan med MAS och andra roller inom kommunen. TAIK utgör på så sätt ett stöd i alla sakfrågor som rör munhälsa. Utvärderingar har visat att vårdpersonalen i TAIK-kommunerna är mer medvetna om de äldres munhälsa än vad man normalt är i andra kommuner inom VG-region. I TAIK-kommunerna utfärdades dessutom fler N-tandvårds-intyg och det registrerades fler munbedömningar i ROAG i kvalitetsregistret Senior Alert.Jessica Persson, Catharina Hägglin och Elisabeth Söder från TAIK i VG-regionen.

– Det var mycket inspirerande att ta del av hur de här viktiga verksamheterna vuxit fram och implementerats, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. Det går att åstadkomma så mycket bra om bara engagemang och vilja finns i hela kedjan, från ledning till ut till verksamheten!

Rubriken på seminariet var "Munhälsa i samverkan – tandhygienisten utanför tandvårdskliniken" och leddes av Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. Talade gjorde Jessica Friberg från Folkhälsofunktionen i region Dalarna samt Jessica Persson, Catharina Hägglin och Elisabeth Söder från TAIK i VG-regionen.

Text och bild: Lena Munck

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...